Az ULX vállalati szintű nyílt forráskódú megoldások területén szerzett több mint tizenöt éves tapasztalata alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a szolgáltatások szerepe és minősége kiemelkedő fontosságú a vállalati és intézményi környezetben bevezetendő nyílt forráskódú megoldások sikeréhez. Ez a tapasztalat a nyílt forráskódú megoldások vállalati illetve intézményi bevezetésében és támogatásában hozzásegített ahhoz, hogy pontosan és céltudatosan lefektessük, milyen szolgáltatásokkal célszerű támogatnunk ügyfeleinket a nyílt megoldások teljes életciklusán át, a tervezéstől az implementáción át az üzemeltetésig. Az alábbi ábra szemlélteti a nyílt rendszerekhez nyújtott szolgáltatási palettát.

ulx_szolg

Rendszeraudit Mind a tulajdonosi, mind a nyílt forráskódú szoftverek esetében gyakran előfordul, hogy a megvásárolt szoftver (a nyílt forráskód esetében ez nem a kódra, hanem a szolgáltatásokra vonatkozik) lényegesen szélesebb és gazdagabb funkcionalitást biztosít, mint amire az adott esetben használják, adódjon ez a funkcionalitás részletes ismeretének hiányából vagy nem megfelelő beállításokból. A költségcsökkentés egyik eszköze – vagy másképp kifejezve a hatékonyság növelésének egyik útja – a meglévő erőforrások, így a szoftverek illetve a szoftverekhez elérhető szolgáltatások magasabb szinten történő kihasználása.

Részletek…

Költségelemzés, licensz-tanácsadás Számos intézmény vagy nagyvállalat ugyan érzi, érti és felismeri a nyílt forráskódú szoftverek használatában rejlő előnyöket, tisztában van ez elviekben elérhető megtakarításokkal, azonban a döntés kapujában elbizonytalanodik. Az elbizonytalanodás számos okból bekövetkezhet, azonban ez néha nem az informatikai (ezt például a pilot projektek kiválóan orvosolják), hanem leginkább a jogi, pénzügyi döntéshozókat érinti, ugyanakkor blokkoló hatása lehet egy nyílt forráskódú szoftverekre épülő informatikai projektre is.

Részletek…

Tervezés, áttervezés, reengineering A szoftveralkalmazásoknak, architektúráknak a folyamatosan változó lehetőségek és igények függvényében maguknak is változniuk kell. Ezt a helyzetet erősíti a szoftverek folyamatos fejlődése, a bennük elérhető új funkciók, képességek megjelenése. Ez utóbbi annál gyorsabb, intenzívebb folyamat, minél innovatívabb egy adott szoftvertechnológia, vagyis a nyílt forráskódú megoldások esetében hatványozottan érvényes a szoftverek képességeinek és az általuk kínált lehetőségeknek a folyamatos nyomonkövetése és szigorú szabályok szerinti verzióváltása, upgrade-je. Nagyban serkenti és szabályozottá teszi a fenti folyamatot a manapság feltörekvőben lévő SOA- és felhőalapú rendszerek egyre nagyobb terjedése privát és publikus, illetve hibrid formában egyaránt, melyek mind architekturálisan, mind erőforrásigénybevétel szempontjából kiemelkedően rugalmas, időtálló szoftverrendszerek létrehozását teszik lehetővé.

Részletek…

Pilot megvalósítás Sok felhasználó leginkább a saját szemének és tapasztalatának hisz, és hiába bizonyítják referenciák, tanulmányok idehaza vagy nemzetközileg a nyílt forráskód számtalan előnyét, ameddig a saját környezetében meg nem tapasztalta a konkrét felhasználást, nem határozza el magát arra, hogy ebbe az irányba mozduljon. A legkisebb kockázattal járó, életszerű megtapasztalásra sok esetben egy pilot projekt megvalósítása lehet a legalkalmasabb. A pilot projekt számos kétségesnek vagy kockázatosnak vélt elemet implementál, szinte minimális kockázattal és anyagi befektetéssel. Tapasztalatunk is egyöntetűen azt mutatja, hogy a pilot projekt az egyik leghatásosabb eszköz a kétségek eloszlatására, valamint a konkrét eredmények mintaszerű bemutatására. Természetesen egy pilot projekt nem vállalakozhat a teljes projekt eredményeinek leszállítására, mivel az akkor már jelentős további költség- és egyéb erőforrásráfordítási szinten járna, de egy jól megválasztott pilot projekt a ráfordításhoz képest kiemelkedő eredményeket képes szolgáltatni az adott kérdés, probléma, megvalósíthatósági kétely megválaszolására, és mindezt viszonylag rövid idő leforgása alatt. Az ULX pilot projekt megvalósítási szolgáltatása az ügyfél környezetében rizikómentesen mutatja meg az adott technológia, megoldás életképességét, megvalósíthatóságát, illetve az ügyfél által támasztott igényeknek való megfeleltetést.

Migráció, átállás A költségcsökkentés egyik hatékony módja a szoftverkörnyezetek mígrálása a költségesebb platformról a költséghatékonyabbra. A nyílt forráskódú szoftverek alkalmazása gyakorlatilag minden esetben, minden alkalmazási területen költségmegtakarítást eredményezhet, legyen szó a mígráció esetén operációs rendszerről (pl. Unix – Linux), virtualizációról (pl. VMware – RHEV), adatbáziskezelőről (pl. Oracle – PostgreSQL / EnterpriseDB migráció), alkalmazásszerverről (pl. Weblogic / Websphere – JBoss migráció) vagy egyéb területekről, melyekről több tipikus példa is ismert. A nyílt forráskód használata azonban önmagában nem garancia a sikeres mígrációra és a megtakarításra, azt igen alaposan szükséges megtervezni és előkészíteni, illetve a migráció folyamata speciális tudást, módszertant is feltételez.

Részletek…

Rendszerintegráció, fejlesztés Számos intézmény, vállalat esetében – sokszor vállalati előírások, szabályok, de sokszor a „történelmi hagyományok” miatt – kész, meglévő vagy előre meghatározott komponensekből építkezve szükséges létrehozni valami újat, az adott (üzleti) követelményeket kiszolgáló rendszert, alkalmazást. Ilyen esetekben kevésbé a meglévő elemek fent ismertetett módon történő áttervezésére, reengineeringjére, hanem sokkal inkább a korábban már létező és nem, vagy csak komoly limitációkkal módosítható, rendszerek, komponensek és az új szoftver- és hardver eszközök integrációjára van szükség. Ez a fajta integráció kerül előtérbe akkor is, ha a használt rendszerek forráskódja nem ismert és így nem módosítható. Ráadásul ez az integráció igen gyakran nem csupán az új komponensek telepítését és illesztését, hanem meglévő folyamatok, működési módszerek vagy modellek újragondolását és tervezését, oktatást, szervezetfejlesztést is jelentenek. Az esetek döntő részében a rendszerintegráció során különböző gyártók igen gyakran különböző technológiáit használó rendszerei, alkalmazásai kerülnek illesztésre, így elengedhetetlen a nyílt felületek, interfészek, szabványok használata. Ebből a szempontból a nyílt forráskódú megoldások, illetve a nyílt forráskódú komponensekkel történő integráció helyzeti előnyt élvez, hiszen a nyílt forráskód szinte minden esetben egyet jelent a szabványossággal, a nyílt szabványok használatával.

Részletek…

Oktatás A megfelelő és biztos tudás minden szoftver sikeres bevezetésének, elterjesztésének alapja. Nincs ez másként a nyílt forráskódú szoftverek esetében sem, ugyan ezen szoftverek esetében sajnos jogosan merül fel az a probléma, hogy – mivel a szoftver bárki számára elérhető, megismerhető – akár sokan, sokféle típusú és minőségű oktatást kínálnak a szoftverekhez. A megfelelő szintű képzés a bevezetés és az üzemeltetés során komoly sikertényező (vagy ennek hiánya komoly kockázati tényező), ezt felismerve számos gyártó – azon túlmenően, hogy támogatást, jogi védelmet biztosít a szoftverekhez – oktatási szolgáltatást is kínál. Az elérhető képzési, vizsga, és minősítési szolgáltatások tekintetében a gyártók által kínált oktatások a nyílt forráskódú és tulajdonosi esetben megegyeznek. Az ULX által kereskedelmileg és szolgáltatásilag támogatott szoftverkomponensek esetében az adott termékhez elérhető hivatalos gyártói oktatás, amit minden esetben a saját oktatási üzletágunkon keresztül elérhető. A termékoktatások legtöbbje a „hagyományos” oktatási program mellett (általában létezik bevezető és haladó színvonalú, üzemeltetőknek, fejlesztőknek és felhasználóknak szóló képzés) vizsgalehetőséget is kínál, amely vizsgák nemzetközileg elismert minősítést jelentenek.

Részletek…

Kiemelt, személyreszóló (Technical Account Management – TAM) támogatás Számos vállalat esetében a nyílt forráskódú megoldások bevezetésétől történő idegenkedésnek nem elsősorban technológiai, hanem emberi okai vannak. A technológiát nem kellő mélységgel ismerve, az üzemeltetés során felmerülő felelősség súlya alatt néhányan nehezen szánják rá magukat ilyen megoldások bevezetésére. Sok esetben a félelem forrása a jövőtől, a jövőben megjelenő változásoktól történő idegenkedés. Ezen jogos igényekre a legkézenfekvőbb – a gyakorlatban már számos esetben bizonyított – megoldás olyan „virtuális” rendszermérnökök elérhetővé tétele, akik ugyan nem folyamatosan vannak jelen az adott ügyfélnél, azonban a műszaki problémákkal kapcsolatban garantált módon, állandóan elérhetőek.

Részletek…