Újabb Red Hat segítség az IT átalakítás eszköztárához – Red Hat Virtualization 4.1

Red Hat NewsA napokban a Red Hat elérhetővé tette a vállalat KVM alapú virtualizációs platformjának, a Red Hat Virtualization szoftverterméknek legfrissebb, 4.1-es változatát. A Red Hat Virtualization teljes mértékben nyílt forráskódra épülő központi menedzsment megoldást jelent a virtualizált szerverek és munkaállomások számára, mindezt a Red Hat zászlóshajójára, a Red Hat Enterprise Linux alapjaira építve. A Red Hat Virtualization 4.1 számos területen hoz újdonságokat a szoftver korábbi változatához képest, ilyen többek között a kiterjesztett automatizálási képesség az Ansible (by Red Hat) integráció révén, illetve a bővített storage képességek, melyek meghatározó tényezők a vállalaton belüli IT innovációk kiteljesedéséhez.

A Red Hat Virtulalization (korábbi nevén Red Hat Enterprise Virtualization vagy RHEV) a hagyományos alkalmazások virtualizációt biztosítja a felhasználók számára, ezáltal csökkentve az IT költségeit és teremtve meg a konszolidáció lehetőségét, segíti a meglévő rendszerek és az új technológiák (mint például a felhő- és konténertechnológiák) integrációját. Végeredményben hozzájárul a meglévő infrastruktúrák optimalizációjához úgy, hogy eközben nem jelentkeznek a tulajdonosi virtualizációs megoldások jelentette negatív faktorok, mint a magasabb költségek, komplexitás és gyártói bezártság.

A Red Hat Virtualization 4.1 esetében a legfontosabb újdonság a Red Hat igen széles spekturmú hibrid-felhő megoldásaival való még mélyebb integráció. Ez tartalmazza a Red Hat CloudForms és az Ansible (by Red Hat) kibővült támogatását, lehetővé téve, hogy a heterogén adatközpont infrastruktúrák menedzsmentje egységesen valósuljon meg, továbbá a különféle szerepkörökhöz kötött adminisztrációs és operatív tevékenységek automatizálása is magasabb szintre lépjen. A Red Hat OpenStack Platformmal való szorosabb integráció megoldást jelent a hagyományos és a felhő alapú megoldások közötti rések áthidalására, továbbá a Red Hat Enterprise Linux 7.3 alapokra való építkezés egyrészt a Windows alapú megoldások magasabb-fokú támogatását, másrészt továbbfejlesztett hardver támogatást (pl. hot CPU unplug – üzem közbeni CPU eltávolítást) jelent.

A Red Hat Virtualization előző változatához képesti legfontosabb új képességek:

  • Továbbfejlesztett automatizációs képességek az Ansible by Red Hat segítségével, lehetővé téve, számos végfelhasználói tevékenységet. Az integráció különböző Ansible 2.3 modul használatát teszi lehetővé a virtuális gépekkel, storage-dzsel és a hálózat kezelésével kapcsolatban.
  • Magas rendelkezésre állás biztosítása power management használata nélkül, vagyis biztosított a virtuális gépek újraindítása olyan esetekben is, ha a power management fencing nem áll rendelkezésre vagy nem engedélyezett. Ez a képesség kulcsfontosságú a több telephelyes klaszterek kialakítása esetében.
  • Fejlett storage teljesítmény és skálázódás: A Storage Pool Management (SPM) immár biztosítja a storage műveletek delegálását másik adatközpont hosztok felé, így párhuzamosítva a mindennapos storage műveleteket és növelve egyben a teljesítményt. Emellett továbbfejlődött az egyszeres (single) storage teljesítmény is, fejlődött a block storage menedzsment, lehetővé téve, hogy az adminisztrátorok gyorsabban távolíthassák el a snaphotokat ha a virtuális gépek már nem üzemelnek és szükségessé válik a storage területek felszabadítása.
  • Az Open Virtual Network (OVN) for Open vSwitch technológiai előzetesként (tech preview) jelent meg a termékben. Ez az új képesség szoftver alapú storage (SDN) képességekkel ruházza fel a vállalati (virtualizációs) környezeteket. Az OVN lehetővé teszi az overlay hálózat és az alhálózat-menedzsment izolációját, ezáltal áramvonalasítva a Red Hat Virtualizációs környezeteket az adatközpontokban, illetve OpenStack (Neuron) kompatilibis API-t szolgáltat, amin keresztül a meglévő Neuron komponens(ek) automatizálása valósítható meg.