Event-Driven Ansible

A 2023-as Red Hat Summit konferencia, illetve az azzal egyidőben - és egy helyen - tartott AnsibleFest 2023 rendezvény egyik leginkább fókuszba helyezett technológiája az Event-Driven Ansible, vagyis az Ansible automatizáció eseményvezérelt használata volt. Ebben a rövid cikkben ezt a technológiát járjuk egy kicsit körül, bemutatjuk azt, hogy miért is fontos, hogyan épül fel és hol van ennek kitüntetett szerepe.

Mit jelent az Event-Driven Ansible?

Az Event-Driven Ansible egy olyan megközelítés, amely során az Ansible playbookok futtatását események vagy trigger-ek vezérlik. Az alapvető koncepció az, hogy a playbook futtatása nem időzített módon történik - mint "hagyományos" esetben -, hanem valamilyen külső esemény hatására. Ez a megközelítés különösen hasznos lehet a felhőalapú környezetekben, ahol a rendszerek állapota gyakran változik, és dinamikusan kell reagálni az eseményekre. Például egy új virtuális gép indítása, egy konfigurációs módosítás vagy egy hibaüzenet érkezése indíthatja el a playbook futtatását. Az Event-Driven Ansible lehetővé teszi a rendszerek automatikus konfigurálását és menedzselését az események hatására, anélkül, hogy manuálisan beavatkoznánk minden egyes lépésben. A külső események lehetnek előre meghatározott triggerek, például üzenetek egy queue-ban vagy egy API-hívás eredménye, de akár egy időzített esemény is, például egy ütemezett feladat.
Az Event-Driven Ansible előnye többek között a rendszerek rugalmassága, a gyors reakcióképesség és a felhőalapú környezetek hatékonyabb kezelése. Az eseményvezérelt architektúra lehetővé teszi a rendszerek automatikus és dinamikus konfigurálását, skálázását és fenntartását az adott helyzetnek megfelelően.

Hol van jelentősége, miért fontos a használata?

Az Event-Driven Ansible fontos szerepet játszik a modern IT-környezetekben több okból is. Néhány fő indok ezek közül:
 1. Gyors reagálás: Az Event-Driven Ansible lehetővé teszi a rendszerek gyors és automatikus reagálását az eseményekre. Amikor valamilyen változás vagy esemény történik a rendszerben, az Ansible képes azonnal reagálni és végrehajtani a szükséges műveleteket, anélkül, hogy emberi beavatkozásra lenne szükség. Ez segít minimalizálni a késlekedést és a hibalehetőségeket, és lehetővé teszi a rendszerek gyorsan való alkalmazkodását a változó környezethez.
 2. Rugalmasság: Az Event-Driven Ansible lehetővé teszi a rendszerek rugalmas konfigurálását és menedzselését. Az események hatására indított playbook futtatás lehetővé teszi a rendszerek dinamikus változásait és a gyors alkalmazkodást az új környezeti feltételekhez. Ez különösen előnyös felhőalapú környezetekben, ahol a skálázhatóság és a dinamikus erőforrás-allokáció kulcsfontosságú.
 3. Automatizáció: Az Event-Driven Ansible automatizálja a rendszerkonfigurációt és az üzemeltetési feladatokat. Az események hatására történő playbook futtatás lehetővé teszi a rendszerek automatikus és elismételhető konfigurálását, skálázását, biztonsági frissítéseit és más üzemeltetési műveleteket. Ez segít csökkenteni az emberi hibák lehetőségét, valamint időt és erőforrásokat takarít meg a manuális beavatkozások csökkentésével.
 4. Komplex rendszerarchitektúrák kezelése: Az Event-Driven Ansible segítségével könnyebben kezelhetők a komplex rendszerek, ahol sok különböző komponensből álló összetett architektúrák vannak jelen. Az események alapján történő automatizálás lehetővé teszi a rendszerelemek közötti összehangolt műveletek végrehajtását, például egy alkalmazás telepítését, konfigurálását és indítását egyidejűleg.
Összességében az Event-Driven Ansible lehetővé teszi a gyors, rugalmas és automatizált rendszerkonfigurációt és menedzsmentet az események hatására. Ez segít optimalizálni a rendszerek működését, csökkenti a hibalehetőségeket és növeli az IT-infrastruktúra hatékonyságát.

Hogyan érhető el ez a képesség?

Az Event-Driven Ansible nem egy specifikus Ansible változat vagy verzió, hanem ahogy a korábbiakban már említettük, egy megközelítés vagy tervezési minta, amelyet az Ansible felhasználók alkalmaznak a playbookok futtatására és az infrastruktúra kezelésére.
Az Ansible egy nyílt forráskódú automatizációs és konfigurációkezelő eszköz, amely lehetővé teszi a rendszerek állapotának deklaratív leírását és a kívánt állapot eléréséhez szükséges műveletek végrehajtását. Az Ansible alapvetően egy eseményvezérelt rendszer, mivel a playbookok futtatása az Ansible vezérlőrendszerének különböző eseményei hatására történik, például a parancssorban történő utasításra, a telepített csomagok módosítására, vagy az időzített feladatok végrehajtására.
Az Event-Driven Ansible kifejezést gyakran használják a playbookok futtatását vezérlő külső eseményekre történő reakcióként. Ez lehetővé teszi a rendszerek automatikus konfigurálását és menedzselését, amikor valamilyen külső esemény vagy trigger bekövetkezik, például egy rendszereszköz állapotváltozása vagy egy külső API-hívás eredménye.
Fontos megjegyezni, hogy az Event-Driven Ansible megvalósítása az Ansible playbookok és modulok segítségével történik. Az Ansible maga nem rendelkezik beépített eseménykezelési funkciókkal, de számos módon lehet külső eszközöket vagy mechanizmusokat bevonni az események észlelésére és a playbook futtatásának kiváltására, például webhookok, üzenetsorok, időzített feladatok vagy más rendszereszközök. Ezért az Event-Driven Ansible gyakran a felhasználók által kialakított és testreszabott megoldást jelent az Ansible környezetükben.

Néhány példa az Event-Driven Ansible koncepció használatára

 1. Automatikus skálázás: Az Ansible-t felhasználhatjuk arra, hogy automatikusan skálázzuk a rendszert az erőforrások igényeinek változása alapján. Például, ha egy alkalmazás terhelése meghaladja a meghatározott küszöbértéket, egy terheléselosztó vagy monitorozási rendszer küldhet egy eseményt az Ansible-nek. Az Ansible az eseményre reagálva elindít egy playbookot, amely automatikusan hozzáad új erőforrásokat a rendszerhez, például virtuális gépeket vagy konténereket.
 2. Biztonsági frissítések kezelése: Az Ansible segítségével könnyen kezelhetjük a biztonsági frissítéseket az infrastruktúránkban. Ha egy új sérülékenység jelent meg, az Ansible-t konfigurálhatjuk úgy, hogy automatikusan reagáljon az eseményre. Például, ha egy biztonsági eszköz jelzi a sérülékenységet, az Ansible elindít egy playbookot, amely végrehajtja a szükséges frissítéseket az érintett rendszereken.
 3. Alkalmazás indítása és telepítése: Az Ansible segítségével könnyen automatizálhatjuk az alkalmazások indítását és telepítését. Ha egy új verzió érhető el az alkalmazásból, egy CI/CD rendszer vagy egy verziókezelő rendszer küldhet egy eseményt az Ansible-nek. Az Ansible playbookja végrehajtja az alkalmazás telepítését, konfigurálását és indítását a szükséges rendszereken.
 4. Monitorozási események kezelése: Az Ansible használható monitorozási eszközökkel történő integrációra is. Ha egy monitorozási rendszer észlel egy hibát vagy kritikus eseményt, az Ansible automatikusan reagálhat. Például, ha egy monitorozási rendszer jelzi a szerver leállását, az Ansible elindít egy playbookot, amely helyreállítja a szerver állapotát, újraindítja a szolgáltatásokat vagy értesítést küld az üzemeltetőnek.
A fentiek csak kiragadott példák az Event-Driven Ansible alkalmazására. Az Ansible rugalmasságának köszönhetően számos egyedi eszközzel és eseménnyel integrálható, így széles körben alkalmazható a rendszerek automatizálására és menedzsmentjére a változó környezeti feltételek szerint.

Végezetül lássuk, hogy hogyan, milyen komponensekből és architekturális elvek mentén épül fel (valósul meg) az Event-Driven Ansible megoldás

Az Event-Driven Ansible architektúra általában az alábbi komponensekből áll:
 1. Eseményforrások: Ezek lehetnek külső rendszerek, eszközök vagy folyamatok, amelyek generálnak eseményeket, és amelyekre az Ansible reagálni fog. Példák lehetnek monitorozási rendszerek, ütemezett feladatok, CI/CD rendszerek vagy webhookok. Az eseményforrások az eseményeket továbbítják az Ansible rendszer felé.
 2. Eseménykezelő: Az eseménykezelő az Ansible rendszer része, amely figyeli az érkező eseményeket és azokra reagál. Ez az összetevő fogja észlelni és kezelni az eseményeket, majd indítani a megfelelő playbookokat vagy modulokat a kívánt műveletek végrehajtásához.
 3. Ansible vezérlőrendszer: Ez a központi komponens a Ansible architektúrában. Ez tartalmazza a playbookokat, modulokat és az eseménykezelőt. Az Ansible vezérlőrendszer kezeli és végrehajtja a konfigurációs fájlokat, amelyek leírják a rendszerek állapotát és a kívánt változásokat.
 4. Playbookok és modulok: Ezek az Ansible által használt alapegységek a műveletek végrehajtásához. A playbookok tartalmazzák a lépéseket, amelyeket az Ansible végrehajt az infrastruktúra konfigurálásához vagy üzemeltetéséhez. A modulok olyan kódblokkok, amelyek konkrét feladatokat hajtanak végre, például fájlok másolása, csomagok telepítése vagy szolgáltatások indítása. A playbookok hivatkoznak a megfelelő modulokra, amelyeket végrehajtanak az események hatására.
 5. Célrendszer: Ez a rendszer vagy infrastruktúra, amelyet az Ansible kezel. Ez lehet egyetlen szerver vagy egy teljes szerverflotta, beleértve a virtuális gépeket, konténereket vagy felhőszolgáltatásokat is. Az Ansible a célrendszeren hajtja végre a playbookokat és végrehajtja a kívánt műveleteket az események hatására.
Az Event-Driven Ansible architektúrájának működése a következőképpen zajlik: Az események generálódnak az eseményforrásokban, például egy monitorozási rendszer jelzi egy szerver leállását. Az események továbbításra kerülnek az eseménykezelőhöz, amely figyeli az eseményeket. Az eseménykezelő detektálja az érkező eseményeket, majd az Ansible vezérlőrendszerével kommunikálva elindítja a megfelelő playbookot vagy modult a rendszer módosításához vagy a válaszreakciók végrehajtásához. Az Ansible vezérlőrendszer kezeli a playbookok futását és kommunikál a célnrendszerrel, ahol a műveletek ténylegesen végrehajtódnak.
Ez az egyszerű architektúra lehetővé teszi az Ansible számára az eseményvezérelt automatizációt és a rendszerek dinamikus reagálását a változásokra az IT-infrastruktúrában.