Honnan indulunk?

Időszerű de egyben kifejezetten komplex téma az energiamenedzsment, ami a jövőben egyre fontosabbá, sőt kritikusabbá válik. Az energiamenedzsment egyre inkább bekerül a vállalatok stratégiai gondolkodásába, állandósult menedzsment-szintű témává növi ki magát.

Kifejezetten nehéz időtálló és megvalósítható stratégiát készíteni vállalatok számára, mivel egyrészt egy interdiszciplináris témáról van szó, ami pénzügyi, műszaki, stratégiai, termelési, üzemeltetési területeket is átfog, másrészt azért, mert kifejezetten dinamikusan változó célkitűzésekről beszélhetünk, egy folyamatosan módosuló jogi, kereskedelmi és műszaki környezetben.
  • Jogszabályi környezet: Az energetikával kapcsolatos jogszabályi környezet sok változáson megy keresztül napjainkban, ezeknek a változásoknak számos EU-s és hazai befolyásoló tényezője ismert. Legismertebb befolyásoló tényező a átviteli hálózatokban a napelemek által okozott időjárásfüggő, tehát nem jól becsülhető energiatöbblet illetve hiány miatti komplex rendszeregyensúly fenntartása. Az átviteli hálózatok egyensúlyi problémái mellett a KÖF/KIF hálózatok méretezése és adaptivitási gyengesége további korlátozó tényezőként jelentkezik. Az enerigaegyensúly fenntartása, a feszültség és frekvenciaingadozások kezelése az átviteli hálózatokért felelős MAVIR-on, és a villamosenergia-szolgáltatókon (elosztói engedélyesek) kívül a termelő/fogyasztó vállalatokra (prosumer) is egyre nagyobb felelősséget és terhet ró: egyre jobban be kell kapcsolódniuk a szabályzási rendszerbe, mivel a kialakuló problémák csupán az előbb említett szereplőkkel már nem kezelhetőek. Sőt, a törvények további szereplőket azonosítanak (kereskedők, aggregátorok, energiaközösségek stb.), akiknek a feladatait és felelősségi köreiket számos törvény írja elő. Ahogy a problémák, az elvárások, valamint a feladatok és a szereplők száma nő, a törvények is viszonylag gyakran módosításra kerülnek.
  • Árpolitika: Az energiatőzsdék és az enegiakereskedők megjelenése lehetővé tette a dinamikus árképzést, ami -- megfelelő stratégiai és műszaki felkészültség mellett -- jelentős költségmegtakarítást tud eredményezni, azonban ebben az esetben árazási kockázatok is megjelennek, akárcsak a pénzügyi tőzsdén. A legtöbb prosumer (fogyasztó, aki termelő is egyben) nincs felkészülve az energiatőzsde által nyújtott lehetőségek magabiztos kiaknázására, így továbbra is viszonylag merev struktúrában (pl. éves viszonylatban) vásárolja a villamosenergiát, illetve a tőzsde ármódosító hatásait is passzívan kénytelen elviselni.
  • Műszaki megoldások: Az energetika technológiai területe, mint ahogy minden technológia terület rohamosan fejlődik. A fejlődés motorja itt is az informatika megjelenése a régebben klasszikusan "informatikamentes" területen. A komplex energetikai stratégia megvalósításához komoly informatikai háttértudás szükséges, elég ha mérési adatok előállítására, feldolgozására, a beavatkozó technológiák kialakítására gondolunk. Nagyszámú mérési adat gyűjtése, tárolása, feldolgozása, a beavatkozószervek kialakítása, távvezérlése, valamint a keletkező adattenger segítségével mesterséges intelligencia rendszerek betanítása, és az eredmények alapján megfelelő dinamikus beavatkozások elvégzése: ezek a legtöbb vállalat számára csak távolról ismert fogalmak. Ehhez csatlakozik még a vállalatok külső technológiai kényszere: a jogszabályok által előírt műszaki beavatkozási felületek beépítése a saját rendszereikbe (pl. aFRR), valamint ezek harmonizálása a saját stratégiájukkal.

ULX Intelligens Energiamenedzsment

Az ULX nem egy részproblémára készített egy adott céleszközt, hanem energetikai, kereskedelmi, villamosmérnöki és informatikai területeken átívelő, holisztikus megoldást kínál a fenti problémára. Egyrészt a jogszabályok, az árpolitika, a műszaki elvárások, a lehetőségek állandó változása, másrészt -- részben ezeknek köszönhetően -- a vállalati stratégiai célok dinamikus módosulása miatt egy késztermék, céleszköz bevezetése nem tudja megoldani a problémákat, és nem tud hatékonyan részt venni az energetikai stratégia végrehajtásában, illetve "eltéríti" a végrehajtást egy partikuláris probléma megoldásának irányába.

Az ULX Intelligens Energiamenedzsment egy olyan energetikai keretrendszer, amit a vállalat megfelelő igényeire lehet szabni, figyelembevéve az adott vállalat igényeit, lehetőségeit, mind műszaki, mind kereskedelmi és stratégiai értelemben. A keretrendszer az alábbi képességekkel bír:

  • Primer adatok gyűjtése, adattárolás: Az energiamenedzsment alapja, hogy egy megfelelő szenzorrendszert építsünk ki, vagy fejlesszünk tovább a vállalatnál, ami minden releváns adatot képes mérni és begyűjteni. A mérések nem korlátozódnak a villamos paraméterekre, hanem kiterjednek minden energetikailag értelmezhető területre. Ez azért kulcsfontosságú, mert csak így lehet az energiafogyasztás mélyebb analízisét elvégezni, illetve precíz beavakozási módszereket kidolgozni. Másrészt, minél többféle adatunk van, annál jobb Mesterséges Intelligencia-alapú modellt és betanítási módszert tudunk készíteni. A mai modern tárolási és szenzortechnológiákkal megnövekedett adatmennyiség mellett is költséghatékony az adatgyűjtés, feldolgozás és tárolás.

  • Modellépítés, Mesterséges Intelligencia: A begyűjtött és előfeldolgozott primer adatokból modellt építünk, ami minél teljesebben lefedi a vállalat energetikai rendszerét. Ezek kiegészülnek szekunder típusú externáliákkal (pl. időjárás) és belső folyamatok adataival, valamint az ezeket befolyásoló tényezők adataival is (pl. szállítási ütemezések). A szenzorokkal mért primer adatok, kiegészülve ezekkel a szekunder adatokkal megfelelő bemenetet képeznek a Mesterséges Intelligencia alapú rendszerünk betanításához.

  • Integrációk: Ahhoz, hogy a nem energetikai természetű (primer) adatokat gyűjteni tudjuk, különféle integrációkat készítünk a vállalat meglévő informatikai rendszereivel. Ilyen integrációra példa egy hűtendő árukat előállító termelő vállalatnál az alapanyagok és a késztermékek szállítási naplói, vagy egy szálláshelyet bizosító vállalatnál a vendégek foglalásait, érkezését, távozását kezelő adminisztratív rendszer.

  • Automatizált klimatikus és kinetikus megoldások: A vállalatok jelentős részének energiafogyasztása klimatikus rendszerek (hűtés, fűtés) és kinetikus rendszerek (pl. motorok, forgó, emelőrendszerek) fenntartására fordítódik. Ez generálhat elektromos fogyasztást (pl. motorok, kompresszorok, fűtőszálak, gőzgenerátor stb.) vagy gázfogyasztást (gázkazánok). Az automatizálásnál három dologra építkezünk: egyrészt a fogyasztási oldal optimalizálására (pl. használaton kívüli fogyasztók lekapcsolása), a termelési oldal optimalizálása (avval az energiaforrással termelek, ami éppen kedvezőbb árú), az optimálisan megtermelt energia tárolása (pl. víztartály, akkumulátor, nyomás). Az automatizálás pillanatnyi és historikus adatok, valamint ezek kombinációja felhasználásával létrehozott döntések és ezeknek megfelelelő beavatkozások alapján történik. A döntéseket a pillanatnyi és a historikus adatok alapján működő Mesterséges Intelligencia hozza meg.

  • Napelemek és tárolók: A napelemek adják a termelt villamos energia túlnyomó részét. A napelemek vezérlése meg kell feleljen a jogszabályi előírásoknak (pl. viszwattvédelem, aFRR), azonban támogatnia kell a vállalat saját energiastratégiáját is. Mivel a tároló nem csak a kiegyenlítés, hanem szünetmentes tápellátás szempontjából is egy kulcseleme a vállalatnak, a számos célnak való egyidejű megfelelést a prioritások, a függőségek és a Mesterséges Intelligencia döntéseinek összhangba hozásával lehet biztosítani.

  • Előrejelzések: Ahhoz, hogy a vállalat mindenkori energiaegyensúlyát és az energiaoptimalizálást meg lehessen teremteni, a (mind villamos mind gépészeti) tárolókapacitások és az ütemezhető fogyasztások vezérlését, valamint az energiakereskedelmet is segítenie kell nem csak a pillanatnyi mért adatokból kirajzolódó aktuális állapotnak, hanem a jövőbeli termelési és fogyasztási értékek előrejelzési képességének is. Keretrendszerünk az előrejelzéseket a Mesterséges Intelligencia segítségével a Digitális Iker koncepció alapján végzi.

  • Automatizált energiakereskedelem: A tőzsdei kereskedelem automatizálására is lehetőséget biztosít keretrendszerünk, amivel az éves lekötéseknél finomabb felbontású és sokkal kedvezőbb energiavásárlást tudunk biztosítani. Ehhez nagyban támaszkodunk az előrejelzésekre, mind a termelési, mind a fogyasztási oldal irányából.

Az ULX Intelligens Energiamenedzsment keretrendszerhez tartozik egy metodológia is, mely alapján ügyfeleinket végigvezetjük azon az úton, ami az optimalizált energiafelhasználáshoz vezet. A metodológia a vállalat működésének áttekintésével, az energiafogyasztó, tároló és termelő eszközök, berendezések felmérésével kezdődik. Ezt követi a berendezések összességének, így szinte az egész vállalatnak a felinstrumentálása és a mérési adatgyűjtés valamint tárolás beindítása. Ezek után megvizsgáljuk az energiatermelő képesség korlátait, és a többletenergia optimális felhasználásának, tárolásának a különféle módszereit, figyelembe véve a jogszabályi megfelelést. Kialakítjuk a beavatkozási pontokat, hogy kiegyenlítő működést tudjunk megvalósítani a vállalaton belül. Megvalósítjuk azokat az integrációkat, amik további, a közvetlen energetikai folyamatokon túlmutató mérési és beavatkozási pontokat biztosítanak. Amikor megfelelő mennyiségű és minőségű adat összegyűlt, a mért primer és szekunder adatokból Mesterséges Intelligencia betanításával előrejelzéseket készítünk, hogy tovább optimalizálhassuk a már a korábbi fázisban kialakított energiatermelési, tárolási és felhasználási folyamatokat, valamint az energiavásárlás számára a lehető legpontosabb bemeneti adatokat szolgáltathassuk.