Az ULX-nél több mint 20 éve foglalkozunk vállalati nyílt forráskódú szoftvertechnológiákkal, képviselünk több meghatározó szoftvergyártót és rengeteg tudást, tapasztalatot halmoztunk fel ezidő alatt a vállalati adatközponti renszerek, a különféle felhőtechnológiák, nagyvállalati adatbázisrendszerek, IT és szolgáltatás automatizáció és általában a professzionális, vállalati használatra szánt nyílt forráskódú szoftvermegoldások területén.

Tanácsadási, konzultációs szolgáltatásaink kialakítása során az a cél — és egyben gyakorlati tapasztalat — vezetett bennünket, hogy a nyílt forráskódú, illetve innovatív, modern szoftvertechnológiák vállalati bevezetése, az azokra épülő projektek sikere ezen szolgáltatások segítségével is biztosítható, támogatható legyen.

Régóta, már a kezdetektől foglalkounk a nyílt forráskódú szoftverek licensztanácsadásával, hiszen sok potenciális vagy éppen meglévő ügyfelünket is elbizonytalanítják a nyílt forráskód vállalati felhasználásának lehetőségei, feltételei. Szolgáltatásunk segítségével minden érintett pontos képet kaphat arról, hogy hol, milyen feltételekkel, mely szempontok figyelembe vétele mellett és nem utolsó sorban milyen konstrukciók és költségek mentén lehet hatékonyan használni a különféle nyílt forráskódú szoftvereket.

Szolgáltatásaink közé tartozik a rendszerfelülvizsgálat, ahol már meglévő, részben vagy egészében nyílt forráskódú szoftverekre épülő szoftverkörnyezetek működését, megvalósítását vizsgálva ellenőrizzük, hogy azok mennyiben felelnek meg, tesznek eleget az ügyfél ezen rendszerekkel szemben támasztott elvárásainak, teszünk javaslatot arra, hogy az adott rendszert mely pontokon, milyen szempontok mentén lehetne hatékonyabbá, biztonságosabbá vagy éppen bővíthetőbbé, jövőtállóbbá tenni.

Tanácsadói, konzultációs szolgáltatásun arra is kiterjed, amikor ügyfeleink szakmai kérdéseit, felvetett műszaki koncepcióinak validálását szükséges megválaszolni. Számos gyümölcsöző kapcsolatunk indult onnan, amikor az ULX-nél felhalmozott kompetenciára építve kérték ki szakmai javaslatunkat vagy segítettünk ügyfeleink számára nyílt forráskódra épülő modern technológiák kiválasztásában, stratégiaalkotásban. Végezetül kiemeljük az integrációval és migrációval kapcsolatos szakmai támogatásunkat, az ezen területekhez tartozó szolgáltatásainkat, amelyekkel segítjük ügyfeleinket új technológiák meglévő környezeteikbe illesztése, illeve meglévő szoftverkörnyezetek, alkalmazások új, nyílt forráskódú platformra migrálása során.