Felismerve a globális IT technológiák utóbbi években bekövetkezett alapvető változását és az azzal együtt járó igényt a valóban és bizonyítottan képzett szakemberekre a Red Hat létrehozta a vállalat által globálisan elérhetővé tett Red Hat Academy programját. A program koordinációját és megvalósítását Magyarországon az ULX végzi.

A Red Hat Academy program olyan világszerte elérhető technológia és támogatási program, ami a felsőoktatási intézmények számára biztosít a Red Hat által kialakított képzési tematikát és hozzá kapcsolódó tananyagot, háttértámogatást az oktatási tevékenység során, illetve hivatalos minősítések megszerzéséhez szükséges vizsgalehetőségeket. A Red Hat Academy program keretében az egyetemek és főiskolák a tananyagon túl az annak átadásához szükséges gyakorlati útmutatást, a gyakorlatokhoz szükséges környezetek felépítésére vonatkozó segítséget, az ehhez szükséges szoftverelőfizetéseket, a tanfolyamok elvégzését kiegészítő elektronikus tananyagot és folyamatos (oktatói) támogatást is kapnak. A Red Hat Academy program működéséhez szükséges webalapú tananyag lefedi a Red Hat olyan népszerű technológiáit, mint a Red Hat Enterprise Linux, az OpenShift és az OpenStack alapú felhőtechnológiák.
RH_features

Minőségi tananyag a nyílt forráskódú technológiák oktatásához

Az oktatási intézmények számára a legnagyobb értéket az oktatók jelentik, akik közvetlen kapcsolatban állnak a hallgatókkal. Az oktatók számára hatalmas értéket jelent az olyan minőségi tananyag, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a napi oktatási feladataik során sokkal inkább ezen tudás átadására koncentrálhassanak, a hallgatók számára pedig egyszerűvé válik az anyag megértése, a tudás megszerzése.

RH_features

Naprakész tananyag

A nyílt forráskódú technológiák folyamatosan változnak, fejlődnek. A Red Hat az RHA tananyagát folyamatosan karbantartja, hogy az mindig az aktuális technológia szintjét tükrözze. Ezzel biztosítható az, hogy a hallgatók is folyamatosan azt a tudást sajátíthassák el, ahol az iparág éppen tart.

RH_features

Iparágvezető, szerepkör alapú tananyag

A Red Hat olyan korszerű alkalmaz, ahol a fő szempont a tudás átadására és annak megértésére, megtartására koncentrál. Ez a gyakorlatban például olyan kurzusokat jelent, ahol a hallgatók feladat-fókuszú gyakorlatokon keresztül kerülnek bevonásra, a tudás elmélyítése laborfeladatokon keresztül történik és nagy hangsúly van a párbeszéden, a felmerült kérdések, problémák megbeszélésén. Ezeket egészítik ki a kurzus gyakorlatok és a feladatokhoz kapcsolódó referencia anyagok.

RH_features

Piacképes tudás és minősítés közvetlen ipari felhasználásra

Köztudott, hogy a Red Hat minősítéssel rendelkező szakemberek felkészültsége igen magas, így jó eséllyel sokkal jobban képesek a szerverek és munkaállomások konfigurálására, menedzselésére mint azok, akik ilyen minősítéssel nem rendelkeznek. A nyílt forráskódú koncepció és technológiák alapjainak mélyreható megismerése következtében a hallgatók felkészülten és önbizalommal adhatnak választ a különböző helyzetekben jelentkező hibák elhárítására, problémák megválaszolására. Mindez azt is eredményezi, hogy azon hallgatók, akik az intézményeken keresztül részt vesznek az RHA programban a végzést követően sokkal könnyebben elhelyezkedhetnek és az átlagnál magasabb fizetést érhetnek el.

RH_features

Oktatás saját környezetben

A Red Hat Academy teljes mértékben webes elérésű, ott menedzselt tananyagra épül, legyen szó gyakorlati tudásról vagy a megszerzett tudás ellenőrzéséről, a különböző tesztekről.

RH_features

Rugalmas tananyag

A RHA tananyaga lehetővé teszi, hogy azt a különféle oktatási intézmények saját igényeik, elképzeléseik figyelembe vételével emeljék be saját oktatási rendszerükbe. A tananyag alapvetően oktató által, gyakorlati (labor) környezetben átadott tudásra épül, de ennek részleteit, például az óra szerinti bontást, a foglalkozások és a számonkérések gyakoriságát az intézmények határozhatják meg, erre a Red Hat javaslatokat ad számukra. A tanagyag teljes mértékben webalapú, így azt a hallgatók a normál oktatási körülményeken túl, akár otthonról is elérhetik, így ez is kellő rugalmasságot biztosít a tanterv összeállításában.

RH_features

Oktatói képzés és támogatás

A Red Hat Academy program működése szempontjából az oktatók szerepe meghatározó, hiszen az ő feladatuk a tananyag, a tudás átadása a hallgatók számára, ők vezetik a gyakorlatokat, követik a hallgatók előrehaladását. Ezen elvárások teljesítéséhez az oktatók a teljes tananyaghoz folyamatos és korlátozásoktól mentes hozzáférés kapnak, emellett a Red Hat, illetve a Red Hat partnerek (Magyarországon az ULX Kft.) támogatják őket mind a laborok felépítése, mind az oktatás során felmerült szakmai kérdések megválaszolása során. Emellett a programra az intézmények által kijelölt oktatók számára a tényleges kurzusok elindulása előtt a Red Hat biztosítja a teljes tananyag elsajátításához szükséges tanfolyamok (learning path) elvégzését és a szükséges minősítések, mint a Red Hat Certified System Administrator (RHCSA®) és a Red Hat Certified Engineer (RHCE®) megszerzését.