Több Kubernetes klaszter egységes, egypontos, biztonságos, szabályokra épülő menedzsmentje függetlenül a klaszterek számától, helyétől és típusától

Manapság az alkalmazások az új alkalmazások szinte mindegyike úgy készül, hogy vagy a közvetlenül a felhőben fusson, vagy fel vannak készítve felhő alapú működésre is, a monolitikus alkalmazások kora lejár. A felhő, mint tervezési irányelve egyben azt is jelenti, hogy az alkalmazások, illetve azok komponensei akár több felhőn elosztva, akár több felhőszolgáltatónál is egyidejűleg működjenek.

Amikor az alkalmazások életciklusuk során a különböző síkok (pl. fejlesztői és éles sík) között mozognak fejlesztői oldalról a CI/CD folyamat megvalósítása, támogatása céljából más-más igényeknek kell megfelelniük, amit manapság jellemzően különböző módon felépített Kubernetes klaszterekkel oldunk meg. Ezen klaszterek igen dinamikusan változhatnak, amit számos paraméter befolyásolhat, ezek lehetnek akár műszaki, akár pénzügyi paraméterek. Attól függetlenül, hogy akár egy, akár sok (multi) klaszterről van szó számos nehezen eldönthető kérdéssel szembesülhetünk:
  • Hogyan menedzselhetjük több klaszter életciklusát egységes vezérlési felületről (control plane), függetlenül attól, hogy azok helyben, vagy nyilvános felhőszolgáltatóknál működnek?
  • Hogyan automatizálhatjuk a provizionálás és deprovizionálás folyamatát?
  • Hogyan ellenőrizhetjük és biztosíthatjuk, hogy valamennyi klaszterünk megfelel a szabványoknak és előírásoknak?
  • Hogyan értesülhetünk a konfigurációs eltérésekről és szüntethetjük meg azokat?
  • Hogyan automatizálhatjuk a skálázódást és a terhelések egyenletes elosztását a kapacitásokat és szabályokat alapul véve?

A Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes a klaszterek és az alkalmazás-életciklusok teljeskörű átláthatóságát és kontrollját biztosítja, beleértve a teljes Kubernetes klaszterinfrastruktúra biztonságát és megfelelőségét különböző adatközpontokon vagy nyilvános felhőszolgáltatásokon átívelően. Egy pontból, a helyben vagy valamely nyilvános felhőszolgáltatónál (pl. AWS, Microsoft Azure, Google stb.) telepített Red Hat OpenShiftből teszi lehetővé a Kubernetes klaszterek megtekintését és menedzsmentjét. A Red Hat OpenShift egy tiszta és egyértelmű választás ahhoz, ha konténerek szabványos telepítéséről és menedzsmentjéről van szó, a Red Hat OpenShift a Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes-szel kiegészülve pedig olyan platformot és képességeket biztosít, amelyek az adminisztrátorok, rendszer-üzemeltetők, SRE-k támogatását biztosítja azok mindennapi munkája során, ahol különféle rendszerkörnyezetekkel, eltérő adatközpontokkal, magán- és nyilvános felhőkkel és az azokban működő Kubernetes klaszterekkel találkoznak.

Képességek és használati előnyök


RH_features

Egységes multi-klaszter életciklus-menedzsment

Kubernetes klaszterek létrehozása, bővítése és törlése megbízható, konzisztens és skálázható módon olyan nyílt forráskódú programozási modellek mentén, amelyek támogatják a különféle jógyakorlatokat, tervezési mintákat, IaC modellt (Infrastructure as a Code).


RH_features

Szabály alapú governance, kockázat- és megfelelőség-kezelés

Policy alapú governance megközelítés annak érdekében, hogy automatikusan figyelemmel lehessen kísérni és biztosítani, hogy a biztonság és konfiguráció-kezelés az iparági szabványok és megfelelőségi elvárások, illetve a vállalatok belső szabályrendszerének megfelelően működik.


RH_features

Fejlett alkalmazás-életciklus kezelés

A nyílt szabványok használata, a szabályokon és szabályokon alapuló alkalmazás deployment integrálásása a CI/CD folyamatokkal és governance-szel egyaránt a fejlett alkalmazás-életciklus menedzsment támogatását biztosítja.