Kapcsolódó szolgáltatásaink

  • PostgreSQL / EnterpriseDB alapú adatbázisrendszerek tervezése, telepítése, migrációja
  • PostgreSQL / EnterpriseDB alapú adatbázis megoldások mentési környezetének tervezése, implementációja
  • Meglévő adatbázis környezetek (pl. MSSQL, Oracle, MySQL) EnterpriseDB környezetre történő migrációjának felmérése
  • Adatbázis migráció MSSQL, Oracle, MySQL környezetekből EnterpriseDB környezetbe
  • Magas rendelkezésre állású EnterpriseDB környezetek tervezése és implementációja
  • PostgreSQL / EnterpriseDB alapú adatbázis környezetek teljesítményhangolása, optimalizálása
  • PostgreSQL / EnterpriseDB alapú környezetek létesítésének automatizációja
A nagyvállalati adatbáziskezelés óriási átalakuláson ment végbe az elmúlt években és az átalakulás jelenleg is tart. A korábban szinte egyeduralkodó relációs adatbáziskezelés mellett számos olyan technológia jelent meg, ami az adott feladat korábbiaknál sokkal optimálisabb és hatékonyabb kiszolgálását szolgálja.

Új technológiák, új igények

A hagyományos RDBMS mellett ma már tejlesen természetesen használunk nemrelációs, NOSQL adatbázisokat, amennyiben az adatok jellege vagy a használat módja azt kívánja, illetve egyre gyakrabban fordulunk a memória alapú adatbázisokhoz, adat-cache technológiákhoz, amennyiben például az extrém teljesítmény elérése a cél.

Az adatbáziskezelés kihívásai

A vállalati környezetben használt adatbáziskezelőkkel kapcsolatban alapvetően kétfajta kihívásról szoktunk beszélni, az egyik a műszaki kihívások köre, a másik pedig a pénzügyi, kereskedelmi kihívás.

Műszaki kihívást elsősorban azok az alkalmazáskörnyezetek, alkalmazási igények jelentenek, ahol extrém nagy adatbázisteljesítmény biztosítására van szükség (akár olvasási, akár írási oldalon) és ezt a teljesítményt igen magas rendelkezésre állás mellett, adott esetben akár elosztott környezetben is biztosítani szükséges.

A műszaki kihívások közé taroznak az “újtípusú” adatok tárolásával kapcsolatos kérdések, problémák, amit főleg azok az újtípusú használati szokások és helyzetek jelentenek (például közösségi, ún. social media rendszerek, IoT megoldások stb.), ahol a korábbiaknál nagyságrendekkel nagyobb mennyiségű (számosság) vagy nagyobb méretű adat strukturált tárolására és kereshetőségére van igény. Pénzügyi kihívást jelent a hagyományos relációs adatbáziskezelő szoftverek tradicionális gyártók esetén alkalmazott licenszelése és árazása. A korszerű technológiák használatának komoly gátját jelenti a vállalatok számára az a licenszelési és árazási politika, amit a klasszikus gyártók a legtöbb esetben alkalmaznak, számos (egyébként előremutató) technológiák, használati módot, konkurens megoldást szándékosan büntetnek az álatuk kínált és alkalmazott kereskedelmi feltétetelek. A gyaorlatban ez komoly innovációs hátrányt jelent a nagyvállalati fejlesztések számára, ráadásul az adatbázisok költsége igen sok esetben aránytalanul magasabb az egyéb technológiákhoz képest, ami a progresszív változást, fejlődést gátolja.

Az ULX válasza a nagyvállalati adatbázisok kihívásaira

Több mint egy évtizede kezdtünk nyílt forráskódú nagyvállalati adatbázisokkal foglalkozni, az idők során valamennyi olyan kihívással szembesültünk, amelyeket ez a terület jelent a vállalatok számára és kialakítottuk azt a tudás- és termékportfóliót, amelyekkel hatékony választ tudtunk és tudunk adni valamennyi felmerülő kérdésre.

Műszaki szempontból egyrészt az általunk képviselt EnterpriseDB / PostgreSQL RDBMS technológiák biztosítják azt, hogy a hagyományos adatbázis környezetekkel, például Oracle adatbázisrendszerekkel együttműködve technológiai választási szabadságot biztosítsanak ügyfeleink számára. Az EnterpriseDB Oracel kompatibilitása lehetővé teszi, hogy olyan adatbázis-környezeteket hozzunk létre, ahol egymással párhuzamosan működnek az eltérő szoftverkörnyezetek, amelyek kialakításában jelentős implementációs és komzultációs tapasztalatot tudunk ügyfeleink rendelkezésére bocsátani.

Ugyancsak régóta foglalkozunk memória alapú adatcache és NoSQL rendszerek tervezésével és implementációjával, a legnagyobb ilyen technológiára épülő hazai környezetek közül jópár hozzánk köthető. Fontos hangsúlyozni, hogy a NoSQL és in-memory DB technológiák szinte mindegyike nyílt forráskódú megoldásra vagy technológiára épül, amiben talán az ULX az egyik leginkább meghatározó szereplő a hazai piacon.

A nagyvállalati adatbázisok licenszelési, kereskedelmi kérdéseire ugyancsak kimerítő választ tudunk adni valamennyi alkalmazási terület, ügyfélkör számára. Az álatunk képviselt vállalati nyílt forráskódú technológiák (és azon belül RDBMS és NoSQL adatbázistermékek) közös jellemzője, hogy mind licenszelési rugalmasság, mind árazás szempontjából vagy alapértelmezetten sokkal költséghatékonyabbak a hagyományos gyártóknál (ez a jellemző eset) vagy egyszerűen tehetők költséghatékonnyá. Az ehhez szükséges kereskedelmi, licenszelési információk átadásával, licensz- és költségtervezéssel ugyancsak állunk valamennyi ügyfelünk rendelkezésére.