Kapcsolódó szolgáltatásaink

  • Heterogén erőforrások bevonása a konténerizációba hibrid felhő működés megvalósításához
  • Erőforrástervezés OpenShift (Kubernetes) számára
  • Konténer registry kialakítása és/vagy meglévő integrálása
  • OpenShift alatti erőforrás-infrastuktúra bővítési automatizmusának kialakítása
  • Nagy megbízhatóságú, skálázható storage megoldás tervezése, megvalósítása
  • Központi monitorozás megtervezése, megvalósítása, integrációja
  • Központi naplózás megtervezése, megvalósítása valamint integrációja
  • OpenShift klaszterek federált menedzsmentjének kialakítása
A felhő használata napjainkban már nem csak egy opció, hanem szinte minden ügyfelünk esetében a napi rutin része. Ráadásul a legtöbb helyen nem csupán egy felhőben gondolkoznak, hanem egyszerre vannak jelen a felhőkörnyezetek különböző típusai, helyi felhőimplementációk és a nyilvános felhőszolgáltatóktól igénybe vett infrastruktúrák és szolgáltatások.

Miért használunk hibrid felhőt?

A felhőkörnyezetek, felhőszolgáltatások használatának számos oka van, ez vállalatonként más és más, azonban abban szinte minenki egyetért, hogy a felhő használatának alapvető oka a benne rejlő rugalmasság, skálázhatóság és stabilitás. A felhő használatával szembeni kezdeti idegenkedés, a blokkoló tényezők — mint a biztonság vagy a hálózati hozzáférés minősége — a technológiák és architektúrák fejlődésével megszűntek, így is teret engedve a felhők használatának.

A felhő használatának természetes evoluciója, amikor nem csupán egy, hanem több felhőremdszert, azokon futó felhőszolgáltatást is használunk. Ennek számos oka lehet, kezdve az alkalmazások, IT környezetek futtatásának diverzikifálásától a különböző környezetek, használati síkok más-más felhőkörnyezetekbe helyezésén át (pl. költség, rendelkezésre állás, működési sajátosságok) egészen a multi-vendor felhőszolgáltatói startégiák (pl. redundancia, DR-kezelés) kialakításáig és implementálásáig.

Kihívások a hibrid felhők használata során

A hibrid felhőkörnyezetek használata esetén a legnagyobb kihívás és a legfontosabb megoldandó feladat a különböző felhőkörnyezetek (multi-cloud) és az azokon futó különböző alkalmazás-környezetek (multi-cluster) egységes menedzsmentjének biztosítása. Mind a több felhő, mind a több alkalmazás-klaszter kezelésére léteteznek részben megfelelő technológiák, azonban a vállalatok többségének olyan egységes menedzsment megközelítésre és az azt kiszolgáló technológiára van igénye, amely önmagában biztosítja a menedzsmentet (beleértve a felhőkomponensek életciklus-menedzsmentjét), a monitorozást és naplózást, a hálózatok kezelését, a szolgáltatások kezelését (szolgáltatás-katalógusok kialakítását), a storage kezelést és emellett az üzemeltetők és fejlesztők támogatását.

Miben tud segíteni az ULX a hibrid felhők kialakítása során?

Az általunk képviselt nyílt forráskódú technológiák választ adnak a hibrid felhők infrastrukturális és architekturális kialakítására, legyen szó akár helyi privát felhők, akár nyilvános felhőkörnyezetek kialakításáról, azok összekapcsoásáról és egységes menedzsmentjéről. Emellett rendelkezünk azzal a stratégiai gondolkodással és ennek implementációs tapasztalatával, hogy hogyan lehet a különböző felhőkörnyezetek egységes felületről történő teljes és automatizált életciklus-menedzsmentjét megvalósítani úgy, hogy az iparági jógyakorlatokra épüljön, megfeleljen a különféle iparági elvárásoknak, szabványoknak és szabályozásoknak és a DevOps elvek mentén kiszolgálja mind az üzemeltetés, mind a fejlesztés day2 működéssel kapcsolatos elvárásait.

Ehhez a stabil technológia alap mellett módszertant, implementációs tapasztalatot és integrációs tudást biztosítunk ügyfeleink számára — ez jelenti az ULX hibrid felhő megoldását.