Kapcsolódó szolgáltatásaink

  • OpenShift klaszterek automatizált életciklus kezelésének megvalósítása
  • Projekt igénylés folyamat külső automatizált megvalósítása
  • Szolgáltatáskatalógus és önkiszolgáló frontend megtervezése, kialakítása
  • Hibrid (kézi, automatikus) folyamatok egységes kezelése, integrációja
  • Számlázás, charge-back mechanizmusok kidolgozása, megvalósítása
  • CMDB létrehozás, integráció meglévő CMDB-vel
  • Reporting megtervezése és kialakítása OpenShifthez kapcsolódó kiszolgálórendszerek automatikus hálózati létesítés-menedzsmentje
  • OpenShifthez kapcsolódó kiszolgálórendszerek automatikus storage létesítés-menedzsmentje
A vállalati IT rendszerek egyre komplexebbek, üzleti és stratégiai szempontból is meghatározók, kritikusak a működéssel, rendelkezésre állással és rugalmassággal, dinamikával szemben. Ráadásul az ezen rendszerekért felelős szakemberek száma is behatárolt, az ő munkájuk jelenti az egyik legfőbb értéket a vállalat számára, meghatározó, hogy az emberi erőforrásokat mire és hogyan fordítják. Az adatközpontok és felhőrendszerek a vállalati IT működés alapelemeivé váltak, így ezen rendszerek áletciklus kezelésének és működésének automatizálása kritikus elem a működés és a vállalati versenyképesség szempontjából. Egy jól megválasztott és implementált IT automatizációs környezet hosszú távra képes meghatározni egy vállalat működésének minőségét, az egyik legfontosabb stratégiai elemként tekintünk rá.

Miért és mit automatizálunk?

Az IT automatizáció a vállalati informaika megannyi területére kiterjedhet. Alapvetően ide soroljuk az infrastruktúra rendszerek és környezetek formalizált, jól meghatározott feltételek szerinti létrehozását, módosítását (életciklus kezelését), ide tartoznak az almalmazáskörnyezetek létrehozásával és alkalmazások telepítésével kapcsolatos kérdések is. Az automatizálás szerepe különösen felértékelődik az olyan modern környezetekben, ahol a DevOps elvek, vagyis a fejlesztés és az üzemeltetés együttműködése a gyakorlatban is meghatározó, hiszen az automatizációs rendszerek nagy mértékben képesek támogatni a DevOps működést. Az automatizációnak azon környezetekben is meghatározó szerepe van, ahol a biztonság és az iparági és törvényi megfelelőség kiemelt jelentőségű, hiszen az automatizáción keresztül jelentősen egyszerűsödik, illetve általa biztosítható, hogy a folyamatok valóban az előre meghatározott feltételek mentén, nyomonkövethető, auditált formában valósuljanak meg.


Az automatizáció jelentette kihívások

Az automatizáció jelentette egyik legfontosabb kihívás annak a meghatározása, hogy mire és hogyan terjedjen ki az IT automatizáció. Sok vállalat automatizációs szigetekben gondolkozik, külön-külön automatizálja az alkalmazás telepítést, a konfiguráció menedzsmentet, a fejlesztési folyamatokat, a biztonsággal kapcsolatos feladatokat, ráadásul azokba akár technológiai okokból sem von be minden érintett rendszert. Egy jól működő, jól megtervezett és hatékony automatizációs megoldás kiterjed a rendszerek (min) és a szolgáltatások (mit) legszélesebb körére, egyfajta közös platformot jelent vállalaton belül.

Egy másik meghatározó kihívás az automatizáció által kiszolgált felhasználók, vállalati szereplők köre. Egy IT automatizációs megoldás akkor hatékony, ha nem korátozza a felhasználókat felhasználói területekre (például üzleti szereplők, IT és / vagy alkalmazás üzemeltetők, a biztonságért felelős csapatok stb.), hanem valamennyi érintett számára — ugyan más-más szempontrendszer, nézőpont alapján — szolgáltatásokat biztosít.


Miben számíthat az ULX-re, ha IT automatizációban gondolkozik?

Számos olyan technológia és szoftvermegoldás szerepel kínálatunkban, amelyek önmagukban is megoldást jelentenek a vállalatok IT automatizációval kapcsolatos legfontosabb igényekre, problémákra, azonban felismerük azt, hogy az automatizációt komplex, egységes rendszerként érdemes tekinteni. A Red Hat méltán népszerű és igen széles körben használt Ansible Automation (Ansible Tower) automatizációs platformjára építve egy olyan komplex megoldást és módszertant alakítottunk ki, ami a különálló automatizálandó rendszerek helyett (vagy azok mellett) szolgáltatásként értelmezi az automatizálandó feladatokat, tevékenységeket és az automatizmusokat mint folyamatokat definiálja és kezeli. Ezek a szolgáltatásokra épülő folyamatok rugalmasan képesek kezelni a kézi és automatizált végrehajtást, dinamikusan alkalmazkodnak a vállalatok aktuális igényeihez, implementációihoz. A teljes automatizációs folyamat egyrészt kiegészül olyan felülettel és interfészekkel, amelyek biztosítják azok legszélesebb elérését, másrészt képes arra, hogy a vállalati egyéb folyamatkezelő rendszerekkek együttműködve, akár azokhoz integrálódva, akár azokat integrálva úgy épüljenek be a vállalati IT működésbe, hogy a meglévő rendszereket és eljárásokat a legkevésbé legyen szükséges módosítani.