DevOps és felhőnatív fejlesztés

 

Kapcsolódó szolgáltatásaink

  • Új/meglévő alkalmazások build és deploy folymatainak kialakítása
  • Új/meglévő alkalmazások bejövő és kimenő forgalmának kezelése
  • Új/meglévő alkalmazások alkalmazásszintű konfiguráció menedzsmentjének kialakítása
  • Egységes, biztonságos alapimage-ek készítése
  • Feljesztői, üzemeltetői és biztonsági szerepkörök meghatározása, implementálása
  • CI/CD build pipeline tervezése és megvalósítása toolchain elemek beépítésével
  • Fejlesztői folyamat eszközrendszerének kialakítása
  • Deploy pipeline tervezése, megvalósítása OpenShiften belüli és kívüli eszközök felhasználásásval
  • Konténer image-ek biztonsági ellenőrzésének megvalósítása

A vállalati alkalmazások és alkalmazásfejlesztés napjainkban teljesen mást jelent és más elvek mentén történik mint történt az a múltban vagy akár tegnap. Ennek számos oka van, de a legmeghatározóbbak magának a környezetnek és az üzleti elvárásoknak a változásai.

Miért van szükség felhőnatív fejlesztésre és DevOps módszerekre?

A mai korszerű alkalmazásrendszereknek már nem a klasszikus három- vagy négyrétegű modelleknek, silószerű környezeteknek (és nem is a hagyományos értelembe vett szervíz-orientációnak) kell megfelelniük, hanem a felhő és a konténerizáció jelentette kihívásoknak és lehetőségeknek. Emellett az alkalmazások életciklusa is drámaian átalakult, ma már természetes elvárás, hogy az üzleti igényeket szinte azonnal kövesse le az IT az alkalmazások létrehozásával, testreszabásával és élesbeállásával, amit olyan új technológiák és módszertanok alkalmazásával lehet biztosítani, mint a mikroszolgáltatásokra épülő alkalmazásfejlesztés, illetve a fejlesztés és üzemeltetés szoros együttműködését biztosító DevOps elvek alkalmazása.

A felhő és a DevOps jelentette kihívások

A felhőtechnológiák terjedésével, használatuk általánossá válásával a vállalatok egy, a korábbi gyakorlattól jelentősen eltérő helyzettel találkoznak, amikor a hagyományos adatközponti környezetek mellett (vagy akár ahelyett) a felhő biztosítja a számítási erőforrásokat. Ennek a modellnek számos megvalósulási formája lehet, de alkalmazásfejlesztési és futtatási szempontból a felhő mint platform (PaaS) modell az érdekes. A felhő alapú alkalmazásplatformok esetén az erőforrások, a hagyományos szerverek a felhasználók számára láthatatlanná válnak, hiszen a felhő mind közmű biztosítja számukra ezeket az erőforrásokat. A modellt összefoglaló néven serverless computing-nak hívjuk, mivel a hagyományos, kézzelfogható szervereket a felhő, a felhőplatform helyettesíti.

A serverless (vagy cloud native) modellben a felhasználók számára új lehetőségek és ezzel együtt új kihívások jelennek meg, hiszen máshogy szükséges az alkalmazásokat felépíteni (mikorszolgáltatásokból építkezve), máshogy, más eszközökkel és módszerekkel működik a build folyamat, az elkészült kód telepítése, futtatása és az egész szoftverkörnyezet életciklus-kezelése, felügyelete. A felhő alapú rendszerek a korábbiaktól lényegesen eltérő lehetőséget biztosítanak az alkalmazások skálázására, az erőforrások kihasználása, de azok költségei is másképp alakulnak, azokat másképp szükséges menedzselni.

Elsősorban a felhő használata, az azzal járó konténerizáció és fejlesztési módszerek változása teszi szükségessé a vállalaton belüli együttműködés átalakulását, a fejlesztés és az üzemeltetés (illetve számos egyéb terület, mint például az IT security) viszonyának átakulását. A DevOps (vagy épp SecOps) működés és módszerek azt jelentik, hogy a különböző, korábban elkülönülő területek egyre inkább és egyre szorosabban együttműködnek az alkalmazások teljes életciklusa során, a korábban megszokott határok jórésze elmosódik. A működés átalakulása azért is kritikus, mivel így lehet hatékonyan megfelelni az alkalmazásokkal szemben támasztott üzleti követelmények és üzleti, vállalati környezet igen gyors változásának.

Miben számíthat ránk, ha felhőnatív fejlesztésben gondolkodik?

Az általunk képviselt és kínált technológiák és termékek - legyen szó a Red Hat felhőtermékeiről vagy a felhőnatív fejlesztést kiszolgáló egyéb szoftverkomponensekről - mindegyike kipróbált, bevált, az iparágban elfogadott és széles körben használt szoftvermegoldást jelent, amelyek közül valamennyi a felhő és mikroszolgáltatás alapú fejlesztést, serverless architektúrát támogat. Ezen megoldások közös jellemzője, hogy projektjeink során a gyakorlatban már bizonyított, általunk ismert, referenciával rendelkező, kipróbált megoldások.

Megoldásaink kiterjednek felhőnatív rendszerek tervezésére, implementálására, az ezen rendszerekkel kapcsolatos integrációs feladatok elvégzésére, fejlesztésre. Konkrét projektmegvalósításaink során rutinszerűen alkalmazzuk mind a felhőnatív fejlesztéshez szükséges eszközöket, mind az azok bevezetését támogató módszertanokat is.

A felhőnatív fejlesztések, konténer alapú alkalmazás platformok implementációja során gyakorlatilag mindig szembesültünk és szembesülünk ügyfeleink DevOps működéssel kapcsolatos problémáival, kérdéseivel és elképzeléseivel. Megoldásaink éppen ezért nem állnak és állhatnak meg a technológiák adoptációjánál vagy az integrációnál, azokat szinte minden esetben meglévő folyamatokba illesztjük, sokszor úgy, hogy mi valósítjuk meg az összekötő, hiányzó láncszemet a vállalati folyamatok, a DevOps működés során. Éppen emiatt örömünkre szolgál, ha ezeket a megoldásokat, tudást és tapasztalatot Önöknél is felhasználhatjuk, bemutathatjuk!