Azonosságkezelési megoldások

A felhasználók, munkatársak digitális azonossága, identitása napjaink minden vállalati szoftvermegoldásának alapeleme (de a megállapítás mára igaz bármely olyan informatikai rendszerre is, ahol az állampolgárok digitális identitásait használják fel valamilyen formában), ezen identitások létrehozása, azok teljes életciklus-kezelése, felhasználása kulcselem a vállalat mindennapi életében. Fogalmazhatunk akár úgy is – és ez már nem jelent semmiféle túlzást -, hogy ezen digitális identitások nélkül nem létezhet hatékony, korszerű informatika, ezen azonosságok kezelése a 21. századi informatikai megoldások alfája és omegája.
Azon szoftvermegoldások, amelyek ezen identitások kezelését, az azokkal történő “munkavégzést” támogatják átfogó meghatározzással azonosságkezelési megoldásoknak nevezzük. Technológiai szempontból ezen megoldások közé számtalan szoftverelem tartozhat, amennyiben ezeket csoportosítani szeretnénk, akkor viszonylag jól értelmezhető szemlélet alapján a következő nagyobb funkcionális területeket különböztethetjük meg:
  • Digitális identitások létrehozása, az azokban bekövetkező változások kezelése, ezen életciklus-kezelési folyamatok informatikai megvalósítása, provizionálása
  • Digitális identitások, személyes adatok biztonságos tárolása és ezen adatok szolgáltatása különféle alkalmazások, szoftvermegoldások irányába
  • A digitális identitások felhasználása felhasználók azonosítására, jogosultságaik kezelésére és ezen technológiák köré épülő szolgáltatások megvalósítása (például SSO).
  • A digitális identitások kezelésének speciális, vállalati, adatközponti környezetekben történő megvalósítása, az ezen környezetekben szükséges kapcsolódó szolgáltatások implentálása.