Az EnterpriseDB Postgres Plus Enterprise Edition, vagyis a nagyvállalatok számára optimalizált előfizetéses termék számos olyan kiegészítőt tartalmaz, amelyek célja, hogy ezen felhasználói kör megszokott és jogos, az adatbázis környezetek üzemeltetésével és felügyeletével kapcsolatos igényeit kiszolgálja. Ezen kiegészítők teszik a közösségi PostgreSQL alapokat a vállalati és intézményi körben is elfogadott teljes értékű megoldássá.

A következőkben áttekintjük az Enterprise Edition által alapértelmezetten biztosított menedzsment komponenseket:

Postgres Enterprise Manager
Minden nagyobb adatbázis környezet esetén természetes követelmény olyan eszközök használata, amelyekkel a rendszeradminisztrátorok, DBA-k gyorsan, egyszerűen, hatékonyan képesek a teljes adatbázis infrastruktúra áttekintésére, menedzselésére. A PostgreSQL alapú rendszerek esetén erre a célra szolgál a Postgres Enterprise Manager, amely egy nagyvállalati kategóriájú menedzsment és felügyeleti eszköz. A Postgres Enterprise Manager részét képezi mind a Postgres Plus Standard, mind az Enterprise Edition-nek. A Postgres Enterprise Manager lehetővé teszi az adatbázis infrastruktúrába tartozó valamennyi szerver egy intuitív grafikus felületről történő áttekintését, kezelését, hangolását, ráadásul platformfüggetlen módon, vagyis az általa kezelt adatbázis-kezelők bármely támogatott platform fölött működhetnek.
edb pem
A Postgres Enterprise Manager kialakítása során azt a jogos DBA elvárást vették alapul, hogy nagyvállalati környezetben gyakran igen nagyméretű és magas komplexitású adatbázisok is előfordulhatnak. Az elosztott architektúra lehetővé teszi, hogy az általa kezelt adatbázisokbárhol működhetnek, legyenek azok fizikai hardverek vagy virtualizált környezetek. Az adatbázis hosztokra telepítendő monitor agentek folyamatosan adatokat gyűjtenek a hosztok működéséről, teljesítménymutatóiról, amely adatokat visszajuttatnak a központi menedzsment konzolra, amely így egy helyen képes ezen adatokat gyűjteni, elemezni és megjeleníteni. A grafikus konzolon keresztül természetesen nem csupán az adatok megjelenítésére, hanem aktív beavatkozásra illetve az adatbázis szerverek hangolására is lehetőség adódik. Jelenleg a Postgres Enterprise Manager az egyetlen olyan eszköz, ami ilyen komplexitású funkcionalitást biztosít bármely Postgres alapú adatbázis-kezelőt futtató informatikai környezet számára.
Teljesítménymonitorozás
A Postgres Enterprise Manager alapértelmezetten tartalmazza azokat a képességeket, amelyek lehetővé teszik, hogy egyrészt monitorozza, másrészt növelje az adatbázis környezet teljesítményét. Az átfogó műszerfal azonnal jelzi, amint valamelyik – a menedzsmentbe bevont szerver – teljesítmény problémákkal küzd vagy éppen leáll. A teljesítménymutatókat megjelenítő felület statisztikákat és elemzéseket mutat többek között az adatbázisokról, az I/O, a storage, az objektum, a memória, a felhasználói aktivitás, az adatbázis-várakozás vagy éppen az operációs rendszer különféle mutatóiról. Az SQL Profiler használatával lehetőséget biztosít az SQL műveletek elcsípésére és képes ez alapján kimutatni a lekérdezések, SQL műveletek szűk keresztmetszeteit. Végül az EXPLAIN elemző, az Index tanácsadó és a Postgres szakértő komponensek lehetővé teszik, hogy a grafikus felületen keresztül a lehető legjobb beállításokat, széles körben elfogadott változtatásokat (best practices) végezzünk a rendszereken.
Kapacitástervezés és előrejelzés
A kapacitás tervezés a hardver kihasználásának egyik kézenfekvő eszköze. A Postgres Enterprise Manager kapacitás tervező modulja lehetővé teszi az előre meghatározott teljesítményadatok automatikus összegyűjtését. Ezen összegyűjtött adatokra különböző szűrők és elemzések illeszthetők akár időben visszamenőleg, a múlt egy-egy kijelölt szeletére. Az így összegyűjtött és elemzés alá vont adatok segítségével az Enterprise Manager lehetővé teszi a különböző teljesítménymutatókban, kapacitásokban való változások vizsgálatát, trendek és tendenciák megjelenítését, amelyek azt a célt szolgálják, hogy a jövőbeni szükséges bővítéseket, esetleges szűk keresztmetszeteket idejében azonosítani tudjuk.
Vizuális adatbázis menedzsment
A Postgres Enterprise Manager egy egységesített, egypontos felületet biztosít, ahonnan a PostgreSQL szerverek minden tulajdonságát vizuális módon lehet vizsgálni, menedzselni. Innen lehet leállítani vagy elindítani a különböző adatbázis instance-okat, vizuális módon változtatni a különböző beállításokat, kezelni a felhasználói azonosítókat és a felhasználókhoz kötődő biztonsági beállításokat, adatbázisokat létrehozni és karbantartani, a különböző, tárolással kapcsolatos tevékenységeket menedzselni, az SQL kódot fejleszteni vagy éppen az adatbázis(ok) mentését és visszaállítását elvégezni. A Postgres Enterprise Manager olyan eszköz, amely gyakorlatilag nélkülözhetetlen egy komplex, sok Postgres szervert tartalmazó környezet üzemeltetése, felügyelete során, azonban önmagában elegendő a teljes környezet menedzseléséhez, használatával nem szükséges további eszközök megvásárlása és alkalmazása.
edb pem_1