A jelenlegi, 9-es főverziót megelőzően azok számára, akik Postgres alapú replikációt kívántak alkalmazni csupán a közösségi támogatás vagy harmadik gyártótól (third party) származó megoldások álltak rendelkezésre. A 9-es PostgreSQL verzió megjelenésével a replikáció a folyamatos replikáció az adatbázis-kezelő alapértelmezett részét képezi.

Beépített folyamatos replikáció

Az alkalmazott replikációs technológia a kiforrott WAL (write ahead logging) technológiára épül. A WAL technológia ugyan már a PostgreSQL 7.1-es változatának megjelenése óta fejlesztés alatt áll, azonban ezidáig hivatalos támogatás nem létezett hozzá, azt csak a közösségen keresztül lehetett elérni. Ezen változtat a Postgres Plus Enterprise Edition, amely esetében a replikáció már hivatalosan is támogatott a 9-es főverzió megjelenése óta.

A PostgreSQL 9-es főverziójában számos fejlesztés történt, amely eredményeként a WAL működése extrém módon felgyorsult, ennek eredményeként gyakorlatilag valós idejű replikáció valósítható meg a master-slave replikációs környezetekben, illetve „melegtartalék” (hot standby) típusú képességekkel rendelkeznek a slave szerverek.

xDB Multi-Master replikáció

Elsősorban azon intézmények, vállalatok esetén, ahol egymástól földrajzilag nagy távolságokra elhelyezkedő, ugyanakkor egységes adatbázis környezetbe illeszkedő informatikai rendszerek működnek jelenthet problémát, ha a távoli telephelyek számára az adatbázis-írási műveleteket a hálózaton keresztül egy központi infrastruktúrán kell elvégezni. Az ilyen esetekre jelent megoldást az úgynevezett Multi-Master replikáció, ahol minden egyes intézmény olyan saját szerverrel rendelkezhet, amely írása helyben történik a rendszer gondoskodik ezen szerverek gyakorlatilag valós idejű szinkronizálásáról.

A Postgres Plus Enterprise Edition részét képezi immár az úgynevezett xDB replikációs szerver (a Standard Edition esetén Single Master funkcionalitással), ami egyrészt biztosítja a soknode-os multi-master adatbázis környezet kialakítását és működését Postgres adatbázis technológia használata esetén, ezen túlmenően olyan magas rendelkezésre állási szolgáltatásokat is biztosít, ami garantálja, hogy bármely adatbázis node kiesése esetén az adatbázis műveletek (legyen szó írásról vagy olvasásról) automatikusan átirányításra kerüljenek a rendszer működő példányai irányába és a helyreállást követően automatikusan elvégzi a rendszer konzisztenciájának helyreállítását (újraszinkronizáció).

edb mmr

Az xDB replikációs szerver egy másik alkalmazási területe, az a nagyvállalatok esetében ugyancsak egyre gyakrabban jelentkező igény, hogy a nagyméretű, leterhelt és sokszor túlbonyolított, de leginkább igen költséges (licenszköltségeket tekintve feltétlenül) tranzakcionális adatbázis környezetüket költséghatékony, ugyanakkor teljesítmény-orientált módon tehermentesítsék. Jó példa erre, amikor az Oracle vagy MS SQL Server alapú OLTP rendszerekből jelentéskészítés-célú replikákat szükséges létrehozni. A Postgres Plus Enterprise Edition részét képező xDB replikációs szerver lehetővé teszi, hogy mind az Oracle, mid az MS SQL alapú OLTP szerverek a költséghatékony, ugyanakkor roppant magas teljesítményű, magas fokú tranzakcionalitást biztosító Postgres Plus Enterprise Edition-t használják replikációs szerverként, így tehermentesítve az „éles” OLTP környezeteket.

A replikáció konfigurálásához, menedzsmentjéhez teljes mértékben grafikus, felhasználóbarát felület áll rendelkezésre. A felületen keresztül lehetőség van a különféle replikációs beállítások konfigurálásán túl azok üzemezésének, időzítésének megadására, módosítására, a replikációs folyamatok valós idejű vagy akár historikus monitorozására. A grafikus felületet természetesen különféle parancssori eszközök egészítik ki, amelyek lehetőséget biztosítanak a tevékenységek szkriptelésére, automatizálására is.

edb reporting replication