A tapasztalatok szerint az adatbázis-kezelő szoftver kiválasztása, az esetleges migráció elhatározása során a legjelentősebb gátló tényező a félelem (amit gyakran szándékosan keltenek a gyártók, alkalmazásszállítók) a meglévő, elsősorban Oracle alapú rendszerek további működőképességével kapcsolatban az új környezetben. A PostgreSQL illetve az EnterpriseDB szakemberei már jóideje felismerték ezt a helyzetet és mind a termék (a Postgres Plus Enterprise Edition), mind a kínált szolgáltatások továbbfejlesztése során fókuszpontba helyezték az Oracle kompatibilitást.

edb oracle compatibility

Az Oracle kompatibilitás az adatbázis-kezelő szoftver, a Postgres Plus Enterprise Edition esetében elsősorban azt jelenti, hogy az Oracle környezetben futó alkalmazások az alkalmazáskód változtatása nélkül vagy minimális változtatással képesek a PostgreSQL környezetben továbbműködni. A Postgres Plus Enterprise Edition számos olyan funkciót és képességet kínál, amelyekkel az alkalmazásfejlesztők képesek olyan alkalmazásokat írni, melyek mind Oracle, mind Postgres környezetben működőképesek. A Postgres Plus Enterprise Edition dokumentációja részletesen bemutatja, hogy az alkalmazások fejlesztése során melyek azok a területek, amelyek a kompatibilitás szempontjából különösen fontosak és a Postgres Plus Enterprise Edition is támogatja azokat. Ezek közül a legfontosabbak:

  • Az alkalmazások adatbázis táblái esetében Oracle kompatibilis adattípusok használata
  • Olyan SQL kifejezések használata, amelyek kompatibilisek az Oracle SQL-el
  • Az SQL kifejezések és az alkalmazás logika során Oracle kompatibilis rendszerhívások és beépített függvények használata
  • Az SPL (tárolt eljárási nyelv) használata az adatbázis szerver oldali alkalmazáslogika használata során
  • Olyan rendszerkatalógus (system catalog) nézet használata, amelyik kompatibilis az Oracle adatszótárral.

A fentieken túlmenően azon alkalmazások esetében, amelyek az Oracle OCI-t (Oracle Call Interface) használják az EnterpriseDB az Open Client Library-t (OCL) biztosítja, így téve lehetővé ezen alkalmazások transzparens működését Postgres környezetben.

Az Oracle kompatibilitás egyik eleme a heterogén – vagyis mind Postgres, mind Oracle adatbázisokat tartalmazó – környezetek kezelése. A Postgres Plus Enterprise Edition erre a modellre is megoldást biztosít, többek között támogatott a replikáció a meglévő Oracle adatbázisokból Postgresbe, így téve lehetővé egy teljes Oracle környezet fokozatos migrációját (például a lekérdezéseket kiszolgáló, alapvetően olvasási kéréseket kezelő szerverek átállítására Postgresre).

Természetesen az Oracle migráció nem csupán dokumentációt és eszközkészletet jelent, vagyis nem jelenti az ügyfelek kiszolgáltatottságát. Az EnterpriseDB illetve az EnterpriseDB partnerei az Oracle migrációval kapcsolatos tevékenységeket – beleértve a felmérésen, tervezésen keresztül a tényleges migrációt illetve konzultációt, segítségnyújtást – szolgáltatásként is elérhetővé teszik.

Az Oracle Migration Assessment szolgáltatás során felmérésre és kijelölésre kerül az az út illetve folyamat, amely eredményeként az ügyfelek Oracle infrastruktúrája kiváltható a Postgres termékekkel. Az automatizált migrációs eszközök megvalósítják az Oracle sémák, adatok, tárolt eljárások, csomagok, triggerek, függvények átállítását a Postgres Plus Enterprise Edition-re. A Postgres Plus Enterprise Edition által biztosított eszközök lehetővé teszik, hogy a korábban Oracle DBA-ként működő munkatársak az igen magas fokú azonosság és egyezés miatt a korábban megszerzett tudásukat gyakorlatilag teljes mértékben használhassák a Postgres alapú környezet üzemeltetése, fejlesztése során így biztosítva az egyik legfontosabb érték, az emberi tudás újrahasznosulását.

Az Oracle Migration Factory Service ugyancsak az EnterpriseDB-n illetve az EnterpriseDB partnercégeken keresztül elérhető szolgáltatás. Az Oracle Migration Factory Service szolgáltatás során a korábban említett assessmenten túl számos egyéb, a teljes Oracle migrációt elősegítő tevékenység történik. Az adott szolgáltatás elemek konkrét feladatokra, tevékenységekre fókuszálnak, így az ügyfelek biztosak lehetnek abban, hogy nem zsákbamacskát, hanem jól tervezhető és számonkérhető szolgáltatásokat kapnak a pénzükért. A szolgáltatás során megvalósul:

  • Tesztrendszer felépítése és adatokkal történő feltöltése
  • Az alkalmazások funkcionális tesztelésének támogatása, az előre nem tervezhető, időközben fellépő problémák elhárítása, megoldása
  • A migrált rendszer teljesítményhangolása
  • Az éles adatbázis-környezet telepítése, beleértve a replikáció konfigurálását és az adatok szinkronizálását