A Postgres Plus Enterprise Edition részét képezi az utasítás alapú, alkalmazás szinten működő replikácációs middleware komponens, ami a pgpool-II technológiára épülve biztosít szofisztikált load balancing funkcionalitást. A komponens elfogja a kliensek felől érkező SQL kéréseket és azokat továbbítja egy vagy akár több adatbázis szerver irányába. Amennyiben írási-olvasási műveletekről van szó, úgy azokat a magasabb teljesítményű kiszolgálás és érdekében több szerver irányába továbbítja, elosztva ezzel a szerverekre eső terhelést (klasszikus értelembe vett load balancing), a tisztán olvasási kéréseket viszont képes csupán egyetlen szerver felé is továbbítani, különbséget téve a szerverek pillanatnyi állapota alapján azok között, így egyenlítve ki azok terhelését.

A megoldás azon probléma kezelésére is választ ad, amikor az olvasási műveletek a különféle szerverek esetében természetes módon adhatnak eltérő értéket (hiszen minden szervert önálló entitásként kezelünk). Ilyen például a random() függvény kimenete, az idő lekérdezése stb. Ebben az esetben a rendszer „dedikált” szerverekre irányítja ezen kéréseket, biztosítva ezzel a konzisztens működést.

A pgpool-II technológiát implementáló utasítás alapú replikációs middleware komponens természetesen a Postgres Plus Enterprise Edition által támogatott valamennyi replikációs mechanizmushoz alkalmazkodni képes, így az alkalmazás szintű forgalom irányításában különbséget tesz a hagyományos master-standby illetve a master-master (multi master) működésmódok között, továbbá kezeli mind az egyfázisú, mind a kétfázisú commit műveleteket egyaránt.