Nyílt, nagy teljesítményű, skálázható, szoftver alapú storage megoldás

Nyílt, nagy teljesítményű, skálázható, szoftver alapú storage megoldás, ami jelentős mértékben képes csökkenteni a vállalatok storage költségeit. A Red Hat Ceph Storage segítségével automatizált módon kezelhető az exponenciális adatnövekedés, a megoldás öngyógyító és önmenedzselő platformként képes működni, ahol kiküszöbölhető az egyszeri meghibásodásból (SPOF) adódó leállás és adatvesztés. A Red Hat Ceph Storage a nagy méretű környezetekre optimalizált storage megoldás, hatékonyan képes kezelni akár több száz petabájt adat és több tízmilliárd objektum tárolását. A rendszer működéséhez az ügyfeleknél elterjedt szabványos x86-os szerverekre van szükség, ezekre épülve biztosított a masszív megbízhatóság és rendelkezésreállás. A Ceph Storage támogatja a több telephelyes működést, a georeplikáció biztosítja egy esetleges DR helyzet esetén az adatok hozzáférhetőségét és / vagy helyreállítását.

A Red Hat Ceph Storage klaszter támogatja az object, block és fájl hozzáférést egyaránt, mindezeket egyazon storage pool-ból kiszolgálva. A klaszter akár kapacitás, akár teljesítmény szempontjából is skálázható, ez a mindenkori igények alapján határozható meg. A kiszolgáló hardver ugyancsak dinamikusan bővíthető (vagy csökkenthető) az igényeknek megfelelően, online módon, a rendszer leállítása nélkül. A frissítések ugyancsak menet közben, folyamatos kiszolgálás mellett valósíthatók meg.

A Red Hat Ceph Storage számos adat-intenzív használati esetre optimális megoldást jelent, mint:

RH_features

Object storage, mint szolgáltatás

A Red Hat Ceph Storage ideális az Amazon Web Services (AWS) Simple Storage Service (S3) felületével kompatibilis helyi objektumtárolási szolgáltatás megvalósításához. Az igazolható méretezhetőségének és teljesítményének köszönhetően kis és nagy objektumok egyaránt tárolhatók benne, a Red Hat Ceph Storage megosztott adathozzáférést biztosít a legkülönbözőbb projektek számára.


RH_features

Adatelemzés, adatbányászat

A Red Hat Ceph Storage támogatja a különböző forrásokból érkező igen nagy mennyiségű adat párhuzamos feldolgozását. Hozzáférést kínál az így érkezett adatokhoz, biztosítja olyan üzleti elemzőeszközök használatát, mint például at Apache Spark, az IBM Db2 warehouse vagy a Starburts Trino.


RH_features

Amazon S3 Select támogatás

Az Amazon S3 Select támogatása lehetővé teszi, hogy egyszerű strukturált lekérdezési nyelvet (SQL) használjunk az S3 objektumok tartalmának szűrésére, ezáltal csak a szükséges adatok részhalmazát kérve le.


RH_features

Mesterséges intelligencia és gépi tanulás (AI/ML)

A Red Hat Ceph Storage megosztott adatplatformot biztosít, amely lehetővé teszi az adatokkal dolgozó szakemberek számára az együttműködést és a projektjeik felgyorsítását. Az olyan platformok, mint az SAP Data Intelligence, a Microsoft SQL Server Big Data Clusters és a Red Hat OpenShift® Data Science képesek a Ceph-re támaszkodni működésük során.


RH_features

Mérnöki minták

A Ceph az adatkezelési folyamatok automatizálásához olyan funkciókat biztosít, mint a csoportos értesítések vagy a események kezelése. A robusztus adatminták számos használati esetek során tudnak hasznosak lenni, mint például az egészségügyi diagnózisok támogatása vagy éppen a intelligens városok hálózatainak kezelése.


RH_features

Mentés és archiválás

A Ceph ideális platform a biztonsági mentések és adatarchívumok tárolására, különösen igaz ez a Kubernetes-alapú alkalmazások esetén a hosszú távú megőrzési idejű, immutábilis archívumok (pl. WORM elvek szerinti mentések) megvalósítására.


RH_features

Hibrid felhő alkalmazások

A Red Hat Ceph Storage az igények széles skáláját fedi le, legyen szó akár adatközponti infrastruktúrákról vagy nyilvános és privát felhőalapú környezetekről, mindez közös felhasználói élményt biztosít – a telepítési modelltől függetlenül. A Red Hat Ceph Storage iparágvezető skálázhatóságot kínál a Red Hat OpenStack Platformon, támogatva a Cinder, Glance, Nova, Manila és Swift API-kat. A Red Hat OpenShift Data Foundation esetén fájl-, blokk- és objektumadat-szolgáltatásokat biztosít a Red Hat OpenShiften futó alkalmazások számára. Az S3 interfész támogatásával az alkalmazások azonos API-on keresztül érhetik el a Red Hat Ceph Storaget – legyen szó nyilvánosan, privát vagy hibrid felhőkörnyezetekről.


A Red Hat Ceph Storage legfontosabb képességei és előnyei

 • Skálázódás
  • A klaszter mérete akár több ezer node-ig is kiterjeszthető. A hibás node-ok cseréje és a hardverbővítések is leállás nélkül, folyamatos kiszolgálás mellett végezhetők.
  • A folyamatos fejlesztés eredményeként több tízmilliárdnyi objektum tárolása támogatott, amikhez AWS S3 és OpenStack Swift protokollon keresztül is hozzá lehet férni.
  • A peer-to-peer architektúra teszti lehetővé az adatok egyenletes elosztását a klaszter tagjai között és biztosítja a leállásmentes hibakezelést úgy, hogy folyamatosan fenntartja a meghatározott és elvárt adat rugalmassági szintet.
  • A klaszterek frissítése leállásmentesen, az alkalmazások számára folyamatos elérést biztosítva hajthatók végre.
 • API és protokoll támogatás
  • Felhőintegráció az AWS S3 és az OpenStack Swift által használt objektumprotokollokkal; blokktárhely integráció az OpenStack, Linux és KVM hipervizorral; magas rendelkezésre állású CephFS skálázható megosztott fájlrendszer implementáció; NFS v4 és a natív Ceph protokoll támogatása kernel és felhasználói terület (FUSE) drivereken keresztül.
  • Valamennyi klaszter- és object storage funkció API-on keresztül kezelhető, így megoldható az automatizálás és a konzisztencia biztosítása
  • Egységes storage platform kialakítása különféle használati esetek, alkalmazások egyidejű támogatására az iparágban használt szabványos protokollokon keresztül. NFS, iSCSI és AWS S3 protokollok támogatása.
 • Egyszerű menedzsment
  • Az integrált (Cephadm) vezérlősík, a stabil menedzsment API, a hibás diszkek cseréjét támogató workflow és az object multisite monitorozási felület jelentik a termékben frissen megjelent új menedzsment képességeket.
  • A Cephadm-ra és a Ceph Managerre épülő integrált, Ceph-hez fejlesztett vezérlő panel és orkesztrációs modul támogatja a Day-1 és Day-2 típusú működést és működtetést, beleértve az eszközök egyszerűsített cseréjét, a klaszter méretének változtatását (növelését). A klaszter konfigurációt leíró fájlok valamennyi konfigurációs paramétert tartalmaznak, exportálhatók és a REST menedzsment API-on keresztül a további automatizációs feladatokhoz felhasználhatók.
  • Fejlett Ceph monitoring és diagnosztikai információk férhetők hozzá az integrált (beépített) monitoring műszerfalon keresztül, ami vizualizálja a teljes klaszter állapotát. Megtekinthetők a klaszterre vonatkozó átfogó, vagy akár node-szintű használati- és teljesítményadatok, statisztikák. Emellett rendelkezésre áll olyan „operátor-barát” parancssori interfész is.
 • Biztonság
  • Microsoft Active Directory, LDAP, AWS Auth v4 és KeyStone v3 integráció támogatás.
  • Hozzáférések szabályozása számos szinten (pool-, user-, bucket- vagy adatszint).
  • S3 object lock csak olvasható képességgel az objektumok WORM model szerinti tárolásához annak megakadályozására, hogy azok (objektumok) felülírásra vagy törlésre kerüljenek.
  • Ellenőrzött kriptográfiai modulok használata Red Hat Enterprise Linux használata esetén.
  • A kulcsmenedzsment szolgáltatás integrációjának támogatása olyan külső eszközök esetén, mint a Hashicorp Vault, az IBM Security Guardium Key Lifecycle Manager (SGKLM), az OpenStack Barbican és az OpenID Connect (OIC). Kompatibilitás bármely KMIP (Key Management Interoperability Protocol) szerinti kulcsmenedzsment infrastruktúrával.
  • Klaszter-szintű vagy felhasználó által kezelt inline objektumtitkosítás implementálása; az operátoron keresztüli és a felhasználó által kezelt titkosítási kulcsok támogatottak.
  • A Red Hat Enterprise Linux, mint egy kiforrott és magas biztonsági szintű operációs rendszer alapértelmezetten része a megoldásnak.
 • Megbízhatóság és rendelkezésre állás
  • A magas rendelkezésre állás és rugalmasság alapértelmezetten támogatott, az alapkonfiguráció esetén is biztosított, hogy a rendszer képes ellenállni több csomópont (vagy szerver) elvesztésének anélkül, hogy a szolgáltatás folyamatossága vagy az adatbiztonság veszélybe kerülne.
  • Az adatcsökkentési lehetőségek teljes skálája támogatott, mint a 2-szeres és a 3-szoros replikáció, az objektum, blokk és fájl törlések kódolása (erasure coding), a soron belüli objektumtömörítés és a háttértömörítés.
  • A Ceph blokkeszközök kibővítése leállás nélkül valósítható meg.
  • Az adatelhelyezési szabályok konfigurálhatók annak érdekében, hogy mindenkor megfeleljenek az SLA és teljesítményelvárásoknak, a hibakezelésre a CRUSH (Controlled Replication Under Scalable Hashing) algoritmust használja a rendszer.
  • Az önálló blokk eszközökről pillanatfelvételek készíthetők, amelyek nincsenek hatással a teljesítményre és leállást sem okoznak.
  • Virtuális gépek százainak vagy ezreinek közvetlen létrehozása azonos image-ből késedelmi idő nélkül.
 • Teljesítmény
  • A korábbi változatokkal szemben a gyorsabb blokk-teljesítménynek, a LibRBD adatút optimalizációnak és a CephFS ephemeral pinningnek köszönhetően lényegesen nagyobb teljesítmény biztosítható virtuális gépek számára.
  • Az új, csak olvasható, nagy objektumokat kezelő gyorsítótár tehermentesíti a klasztert emellett rendelkezésre áll az opcionális, Intel Optane technológiára épülő alacsony késleltetésű írási gyorsítótár.
  • A véletlenszerű objektumolvasási teljesítmény esetén akár 80 GiB/s folyamatos átviteli sebesség is elérhető (HDD használata esetén)
  • A kliensek megoszthatják az I/O terhelésüket a teljes klaszteren átívelően.
  • A hipervizor cache használata a kliens I/O számára
  • Az adatírási teljesítmény gyorsítása szerializált írással
 • Hatékonyság és költségkímélés
  • A Ceph daemonok azonos gépen történő használata biztosítja a kiszámítható teljesítményt, a klasztererőforrások jobb kihasználásár és csökkentett hardver-lábnyomot, ami jelentősen javítva a kis méretű klaszterek költségeit (TCO-ját).
  • Az iparilag szabványos hardverek használata (az optimalizált és ellenőrzött hardverek segítségével) biztosítja a különböző használati esetek során is az elvárt teljesítményt.
  • A korábbi backend allokációs igények negyedére csökkentek SSD-k és tizenhatodára HDD-k használata esetén, ezáltal jelentősen csökkentve a 64 KB-nál kisebb fájlok kezelésének többletköltségét.
  • Az erasure coding helyreállítása K shard-okkal (a korábban szükséges K+1 shardok helyett) jobb adatrugalmasságot eredményez a törléskódolt pool-ok hardverhiba utáni helyreállítása során.
  • A sparse blokk image-ek lehetővé teszik a tárhely túlfoglalását (over-provisioning) és a virtuális vagy konténer alapú példányok azonnali elindítását.