Egy hardverhiba vagy emberi figyelmetlenség könnyen vezethet oda, hogy az adataink elvesznek, megsérülnek. A kritikus adatok visszaállításához minden vállalatnak szüksége van egy megbízhatóan megtervezett és biztonsággal végrehajtható biztonsági mentési tervre.
Egy jó biztonsági terv figyelembe veszi a helyreállíthatóságot, a bevált gyakorlatokat és az adatok megőrzését. A terv végrehajtásához a DBÁ-knak általában összetett szkripteket kell létrehozniuk, kezelniük kell a backup állományokat, azokat esetleg mozgatniuk kell a helyreállításhoz, speciális helyreállítási konfigurációkat kell létrehozniuk, és a helyreállítást követően számos ellenőrzést, utólagos beállítást kell elvégezniük.
Ezek az összetett feladatok még optimális esetben is számos lehetséges problémát vethetnek fel, míg a rosszabb esetben akár meg is akadályozhatják a mentések visszaállítását, ezáltal veszélyeztetve egy szervezet, vállalat működését.
Az EDB Postgres mentés és visszaállítási eszköze, a BART (Backup and Recovery Tool) a mentésre és visszaállításra szolgáló, sok esetben a hiba lehetőségét is magában foglaló parancsfájlokat és manuális feladatokat helyettesíti a rendszer egészére kiterjedő egyszerű parancsokkal, katalógussal. A helyi vagy akár a távoli Postgres adatbázisok biztonsági mentései és katasztrófa utáni helyreállítása egyszerűvé és problémamentessé válik a használatukkal, így teremtve meg a kritikus üzleti adatok védelmét.
Az EDB Postgres BART lehetővé teszi, hogy a DBÁ-k akár több Postgres adatbázist egyetlen parancs használatával, akár ütemezett módon menthessenek. Minden biztonsági mentés egy központi mentési katalógusba lesz tárolva, aminek a karbantartásáról a rendszer automatikusan gondoskodik.
A katalógusnak köszönhetően a DBÁ-k könnyen áttekinthetik az összes rendelkezésre álló biztonsági mentést és azok állapotát. Normál esetben a mentések törlése manuálisan elvégezhető, az EDB Postgres BART azonban gondoskodik arról, hogy a mentések kezelése, azok megőrzése megfeleljen az előre meghatározott adatmegőrzési elvárásoknak és törvényi előírásoknak.
A katalógus fontos szerepet játszik a biztonsági mentések visszaállításában is. Az EDB Postgres BART összegyűjti a visszaállításhoz szükséges összes fájlt és elvégzi a visszaállítást, ezáltal csökkentve a visszaállítási folyamat komplexitását és kockázatát.

Az EDB Bart az Oracle RMAN eszközéhez hasonlóan lehetővé teszi a teljes (full), az inkrementális és az archive log mentések elvégzését és ütemezését is, valamint visszaállításkor lehetővé teszi az adott időpontra történő visszaállást (PITR) illetve akár egy adott LSN-re történő visszaállást is. (Az LSN azaz Log Sequence Number az Oracle SCN megfelelője.)
Az EDB Postgres BART rugalmasságot biztosít az adatbázis táblaterek (tablespace) visszaállítása során is. Ahelyett, hogy egy táblaterületet kötelező módon az eredeti helyére állítana vissza, lehetővé teszi az egyénileg meghatározott helyre történő visszaállítást és elvégzi az összes beállítást is, amellyel a Postgres adatbázis ezt a megfelelő táblaterületre mutatva tudja értelmezni. A funkció nagyon hasznos például abban az esetben, ha egy új szerveren időközben megváltozott az adatbázis alatt működő storage mapping.
További, az eszköz által biztosított funkció a mentések automatikus checksum ellenőrzése, ami lehetőséget ad a mentések rendszeres integritás-ellenőrzésére, kiszűrhetővé teszi a sérült vagy valamilyen okból megváltoztatott mentési állományokat.
A BART-nak köszönhetően az EnterpriseDB Postgres Advanced Server DBÁ-k valóban megbízhatnak a rendszerben elvégzett mentésekben és biztosak lehetnek a visszaállítás sikerében.
A BART segít a mentési tevékenységek ütemezésében és automatizálásában, gondoskodik a biztonsági mentés megőrzéséről, és végigvezeti a felhasználókat a helyreállítási folyamaton, csökkentve ezzel az emberi hibák kockázatát a sikeres katasztrófa utáni helyreállítás biztosítása érdekében. Támogatja a teljes és az inkrementális mentést, ezáltal takarítva meg tárhelyet és időt.