A SuliX szoftvercsomag kifejezetten az oktatási intézmények igényeinek figyelembevételével került kifejlesztésre. Készítésénél fontos szempont volt, hogy az oktatási folyamatok átfogó kezelésén túl a tanárok és a diákok számára egyaránt egységes, letisztult, felhasználóbarát kezelőfelületet, azaz valódi informatikai segítséget nyújtson.

SuliX Professional

A Sulix Professional fej­lesztésénél közvetlenül az oktatási intézmények fel­használási igényeit vettük figyelembe, ezáltal egy olyan ingyenes és egyszerűen kezelhető számítógépes szoft­vercsomag született, amelynek segítségével elfelejthetőek az informatikai rendszerek eddigi nehézségei. A Sulix Professional lehetőséget teremt arra, hogy ezek a technikai eszközök valóban a pedagógiai munkát segít­sék és ne határokat szabjanak az oktatásban. Teszi ezt az iskolán kívül is, hiszen a csomagot és az abban sze­replő alkalmazásokat a diákoknak lehetőségük van a sa­ját, otthoni számítógépükre telepíteni, ezáltal a kiadott feladatokat a megszokott vizuális környezetben végez­hetik el. Segítségnyújtás és hatékonyabb munkavégzés egyszerre.

SuliX Professional Network Edition

A SuliX Professional Network Edition a SuliX Professional desktop operációs rendszernek speciális, az intézményi használat során szükséges komponenseket és szolgáltatásokat tartalmazó verziója. Használatával tapasztalható meg igazán az a komplex, a SuliX ekorendszer integrált desktop-kliens rendszerű működéséből adódó üzemeltetési és felhasználói előny és egyszerűség, amely a SuliX rendszerek valódi értékét adja.

SuliXerver

A SuliXerver olyan kulcs­rakész szervermegoldás, amellyel komolyabb informatikai ismere­tek nélkül felépíthető és bizton­ságosan üzemeltethető egy isko­la vagy oktatási intézmény teljes informatikai rendszere. Lehetőséget nyújt a központi informatikai erőforrások biztosítására, a szá­mítógépek termekbe szervezésé­re és adminisztrálására, a tanárok és tanulók központi beléptetésén és közös levelezésén túl a vizs­gáztatásra és érettségiztetésre.

SuliX OfficeBox

Az ULX által kifejlesztett SuliX OfficeBox olyan nyílt forráskódú, érhető és emberközeli desktop operációs rendszer, amelynek segítségével egyszerűen és gyorsan lehetséges belépni a nyílt forráskódú irodai alkalmazások világába. Azoknak szól, akik eddig a korábban használt és megszokott operációs rendszerükről történő váltás nehézségeitől tartva nem vágtak bele egy új szoftverkörnyezet megismerésébe. Rendszerünk vizuális megjelenése számukra is megkönnyíti a munkavégzést az új platformon.

SuliX Manager

A SuliX Manager olyan informatikai környezet, amelynek segítségével távolról menedzselhető egy vagy több számítógépes hálózat. Lehetőséget biztosít a hardver- és szoftver eszközök lekérdezésére kezelésére és vezérlésére, valamint a felhasználói jogosultságok kiosztására és módosítására.

SuliX Starter Kit

A SuliX Starter Kit egyéni felhasználók számára készült szoftver. A SuliX Starter Kitet a számítógépre telepítve a felhasználók egy egyszerű, könnyen kezelhető operációs rendszer és teljes desktop környezet birtokosává válhatnak.