Az üzleti szabályok és folyamatok kezelése meghatározó eleme napjaink korszerű, versenyképességre törekvő vállalati IT infrastruktúráinak. A Red Hat idejekorán felismerte a területben rejlő hatalmas potenciált és mára olyan meghatározó, nyílt forráskódú nagyvállalati felhasználásra optimalizált megoldásokat kínál, amelyek egyrészt piacvezetők saját területükön, másrészt a nyílt forráskódú megközelítésnek köszönhetően a lehető legszélesebb fejlesztői és felhasználói kör részére biztosít hozzférést a megoldásokban rejlő technológia megismerésére, felhasználására.

Az üzleti szabály- és folyamatkezelés számos, a maga területén meghatározó technológia alkalmazását, használatát jelenti speciális, a problémakörre jellemző kontextusokban. Ezen technológiák (vagy technológiacsoportok) között a két legjelentősebb az üzleti folyamatok kezelését támogató folyamatvezérlő technológia (ami alapvetően a JBPM-re épül) és a döntéshozatali mechanizmusok támogatására használt üzleti szabálykezelési megoldások (ez utóbbiak a JBoss Droos projekt köré épülnek). Ezen alaptechnológiák felhasználásával, azok vállalati szoftverplatformokba történő integrálásával adunk választ a nagyvállalati környezetek üzleti szabály- és folyamatkezelési kihívásaira.

A fent említett technológiák termék-szintű adaptációja a Red Hat JBoss üzleti szabály- és folyamatkezelésre fejlesztett termékeiben valósul meg:

Red Hat JBoss BRMS: Nagyvállalati üzleti szabálykezelő környezet
Red Hat JBoss BPM Suite: Integrált megoldás, ami az üzleti szabálykezelés mellett tartalmazza a szabály alapú vállalati folyamatkezeléshez szükséges valamennyi szoftverkomponenst is