Az OpenShift Enterprise a Red Hat fejlett, több generációra visszatekintő PaaS megoldása, vagyis egy teljes mértékben elosztott, modern elvekre épülő teljes alkalmazás-kiszolgálási környezet. Az OpenShift Enterprise tervezési alapelveiből adódóan teljes mértékben transzparens módon képes kiszolgálni a helyi (on-premise) és a magán illetve nyilvános felhőkörnyezetek igényeit, a megoldás mindhárom környezetbe (vagy akár vegyes környezetekbe is) tökéletesen illeszkedik.
Az OpenShift Enterprise megteremti az alapot és a lehetőséget ahhoz, hogy a vállalatok és intézmények hatékony eszköz segítségével alapkítsák át alkalmazásfejlesztési és üzemeltetési folyamataikat, természetes módon legyenek képesek megfelelni a napjainkban egyre szélesebb körben alkalmazott és kívánatos DevOps koncepció jelentette paradigma váltás jelentette követelményeknek.
Ahogy az IaaS (vagyis az Infrastruktúra mint szolgáltatás) megoldások a nyers számítási erőforrásokhoz nyújtanak az igényeknek megfelelő hozzáférést, a SaaS (vagyis a Szoftver mint szolgáltatás) megoldások ugyanezt biztosítják az alkalmazások tekintetében, a PaaS a felhőben működő alkalmazás-platformokhoz történő igényalapú hozzáférési mód kiszolgáló eszköze. A PaaS megoldások használata lehetővé teszi, hogy a vállalatok egyszerűen hozzanak létre és futtassanak a felhőben alkalmazásokat, majd ezen alkalmazások életciklus-kezelését és üzemeltetését az új környeztek jelentette elvárásoknak teljes mértékben megfelelve végezhessék.
openshiftA Red Hat OpenShift Enterprise szoftvermegoldása automat
izálja az alkalmazás-platform életciklus- és rendszermenedzsmentjével kapcsolatos meghatározó és kritikus tevékenységeket, ami lehetővé teszi, hogy az IT rendszerek működtetéséért felelős szakemberek és szervezetek jóval egyszerűbben és hatékonyabban tudjanak megfelelni az üzleti oldal felől érkező – és egyre – növekvő igényeknek, amelyek folyamatosan növekvő számú alkalmazást és szolgáltatást jelentenek.
Az OpenShift Enterprise igényalapú, rugalmas, skálázható és teljes mértékben konfigurálható alkalmazásfejlesztési, tesztelési és hoszting megoldást biztosít az alkalmazásf
ejlesztők számára, így azok valójában az alkalmazások és szolgáltatások kódolására fókuszálhatnak. Az adatközpontban vagy magánfelhőben való telepítést követően az OpenShift Enterprise a fejlesztők számára önkiszolgáló képességeket biztosít. Ezen képességek teszik lehetővé, hogy a fejlesztők igen könnyen hozhassanak létre skálázható alkalmazásokat a PaaS-ban úgy, hogy közben szabadon választhatnak az általa kínált programozási nyelvek, keretrendszerek és köztesréteg megoldások között és mindeközben az általuk megszokott és komfortos fejlesztési környezetet használhatják.

Hogyan működik az OpenShift Enterprise?

Az OpenShift Enterprise használatával a fejlesztők könnyen és gyorsan képesek alkalmazásokat fejleszteni. Legyen szó a webes konzolról, a parancssori eszközökről vagy a integrált grafikus fejlesztői környezetről (például a JBoss Developer Studio vagy az Eclipse IDE) egyszerűen képesek alkalmazás-példányokat igényelni az OpenShift Enterprise rendszertől. Ez példányosítja az alkalmazást oly módon, hogy támogassa a felhő alapú működést és biztosítja az összes szükséges információt a fejlesztő számára.
A fejlesztők a felhő alapú alkalmazások kódfrissítéseit Git forráskódvezérlő rendszeren keresztül tölthetik fel, ahol a Git protokol védelméről biztonságos ssh kapcsolat gondoskodik. Ezen kívül tartalmaz és támogat egyéb fejlesztői eszközöket is, mint a Maven-t build menedzsment célokra vagy a Jenkinst a folyamatos integráció (CI) esetére, melyek mindegyike automatikusan kerül konfigurálásra a PaaS környezetben. A fejlesztés befejezése után (vagyis a kódolás lezárását követően) az OpenShift Enterprise biztosítja az alkalmazás hosztolását és a mindenkori igényeknek megfelelően végrehajtja a rugalmas skálázódást.

Képernyőkép_2015-10-29_13-32-44

Az OpenShift Enterprise technológiáját tekintve Docker (Kubernetes) konténerekre épül, ezen konténer technológia egyrészt szorosan és szervesen együttműködik a kiszolgáló rétegben működő Red Hat Enterprise Linux környezetekkel (azokkal alapértelmezetten integrálható), emellett a teljes PaaS megoldást kiegészíti egy olyan menedzsment réteg, ami gondoskodik a konténerekben futó image-ek életciklus kezeléséről, tárolásáról (az OpenShift Enterprise a Red Hat Container Registry-t, azaz a Red Hat Docker Hub implementációját tartalmazza, annak magas rendelkezésre állású elérhetőségéről, skálázódásáról gondoskodva. A megoldás a Red Hat OpenShift Enterprise megoldás egyik kiemelkedő képessége, hogy számos alkalmazás-környezet image-et a Red Hat, mint gyártó előre összeállítva, tesztelve és folyamatosan karbantartva központi repository-ból tesz elérhetővé, így ezeket használva vagy alapul véve lényegesen leegyszerűsödik az egyedi környezetek létrehozásának komplexitása, drasztikusan csökkenhet az azok létrehozásához szükséges erőforrások mennyisége és nem utolsósorban ezen image-ek biztonságát egy piacvezető és elismert gyártó aktív közreműködése is növeli.
Az OpenShift Enterprise alapértelmezetten biztosít támogatás számos elterjedt fejlesztési nyelv, adatbázis-kezelő technológia, a JBoss middleware eszközkészlet használatához, a teljesség igénye nélkül:

Programozási nyelvek támogatása:

 • Node.js

 • PHP

 • Python

 • Ruby

 • Perl

Adatbázis-kezelők támogatása:

 • MongoDB

 • PostgreSQL

 • MySQL

JBoss middleware eszközök:

 • JBoss Enterprise Application Platform

 • JBoss Web Server

 • JBoss A-MQ

 • JBoss Fuse

A fenti lista természetesen nem teljes és ezen „gyárilag, a Red Hat központi repository-jából elérhető kész, validált image-ek mellett egyedi, az adott környezetre optimalizált image-ek egyszerűen létrehozhatók, akár a fenti image-eket kiindulásként felhasználva.
Az OpenShift Enterprise egy termékben biztosítja mind a fejlesztők, mind az üzemeltetés igényeinek teljes körű kiszolgálását a PaaS megoldáson belül.

OpenShift Enterprise fejlesztői támogatás

Az OpenShift Enterprise a fejlesztők számára az iparágban széles körben elterjedt technológiák használatával natív támogatást biztosít arra, hogy akár parancssori eszközök, akár integrált fejlesztőeszközök használatával közvetlenül kapcsolódhassanak a rendszer biztosította, és működése szempontjából alapfunkcionalitásnak tekintett CI / CD (continuous integration / continuous delivery) funkciókhoz. Az OpenShift Enterprise a fejlesztők irányába GIT / Svn repository és verziókezelési szolgáltatásokat ad, ezen kívül természetesen integrálható egyéb elterjedt fejlesztés támogatási megoldások is.
OpenShift Enterprise üzemeltetői támogatás
Az üzemeltetők támogatásához az OpenShift Enterprise a Kubernetes-t, mint orkesztrációs szolgáltatást használja, használatával biztosít biztonságos, vállalati szintű automatizált komponens, alkalmazás és szolgáltatás menedzsmentet. A Kubernetes orkesztráció segítségével érhető el az, hogy a PaaS-ban kezelt magas rendelkezésre állással, skálázódó módon álljanak folyamatosan rendelkezésre.

Képességek, előnyök

Képesség

Előny

Különféle programozási nyelvek támogatása

Alapértelmezetten támogatja a Java, Ruby, Python, PHP és Perl nyelvet. Lehetővé teszi, hogy a fejlesztők a számukra legkényelmesebb, az adott feladatra leginkább megfelelő programozási környezetet válasszák.

Különféle hozzáférési lehetőségek

A PaaS elérésére különféle felületeket biztosít, ezek között megtalálható a széles eszközkészlettel rendelkező parancssori elérés, a nagytejlesítményű és számost eszközt támogató webes interfész illetve az Eclipse alapú JBoss Developer Studio grafikus fejlesztői környezet (IDE).

Automatikus skálázódás

Az alkalmazások számára automatikus skálázódást biztosít a mindenkori igények kiszolgálására.

Alkalmazás hordozhatóság

A szabványos programozási nyelvekre és köztesréteg környezetre építve az OpenShift Enterprise környezetben futó alkalmazások könnyes és problémamentesen helyezhetők át egyéb olyan környezetekbe, amelyek ugyancsak támogatják ezen szabványos eszközöket.

Nyílt forráskód

Biztosítja, hogy minden esetben a felhasználónál maradjon az alkalmazások feletti kontroll és ne legyenek kiszolgáltatva a termékszállítóknak. Transzparenciát és a technológiába történő belelátási lehetőséget jelent. A nyílt forráskód egyben hatalmas lehetőséget is jelent a fejlesztői közösséggel való együttműködésre és az innovációra.

A felhőinfrastruktúra választásának lehetősége

Tervezéséből adódóan lehetőséget biztosít arra, hogy a felhasználók szabadon választhassák ki a használni kívánt infrastruktúrát. Az OpenShift Enterprise Red Hat Enterprise Linux felett kerül telepítésre és futtatásra, ezen kívül semmi egyéb megszorítás nincs az infrastruktúrai elemek tekintetében. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy az OpenShift Enterprise felhasználói szabadon választhatnak aközött, hogy milyen típusú, magán-, nyilvános- vagy hibridfelhő környezetben kívánják használni az alkalmazást, vagyis minden vállalat és intézmény maga választhatja ki szabadon a számára optimális működési környezetet.

Műszaki specifikáció

Az OpenShift Enterprise Red Hat Enterprise Linux 6 operációs rendszeren működik bármely, a Red Hat által támogatott (iparilag szabványos) Intel x86_64 architektúrán. Az OpenShift Enterprise működéséhez szükséges Red Hat Enterprise Linux példányok életciklus-menedzsmentje számos eszközzel és technológiával biztosítható, a futtató hardver méretezése során az OpenShift környezettel szemben támasztott kapacitásigényeket kell figyelembe venni.
Master node-okkal szembeni követelmények:

 • Fizikai vagy virtuális környezet
 • Az alap operációs rendszer Red Hat Enterprise Linux 7.1 „minimal” telepítési opcióval
 • Minimum 2 vCPU, 8 GB RAM, 30 GB diszkterület

PaaS node-okkal szembeni követelmények:

 • Fizikai, virtuális vagy nyilvános IaaS-ban futó környezet
 • Az alap operációs rendszer Red Hat Enterprise Linux 7.1 „minimal” telepítési opcióval
 • Docker 1.6.2 vagy újabb konténer
 • Minimum 1 vCPU, 8GB RAM, 15 GB nem lefoglalt diszkterület

Az itt felsorolt termékekről további részleteket, illetve árazási információkat a sales@ulx.hu email címen és/vagy a +36 1 450 0921-es telefonon keresztül kaphat.