Red Hat JBoss Data Virtualization

Az adat napjaink üzleti szereplőinek (legyen szó intézményekről vagy vállalatokról) modern kori nyersanyaga, legyen szó akár különféle materiális vagy inmateriális javakról, munkaerőről. Ennek ellenére az adatok kezelésével igen sok vállalat mostohán bánik, a vállalat működése szempontjából meghatározó és kritikus (értékes) adatok a legtöbb esetben szétaprózva, különféle szervezeti egységeknél, különböző önálló alkalmazásokban kerülnek tárolásra.

red-hat-jboss-datavirt

A “palackba zárt” adatok kiszabadítása adatintegrációs megoldás segítségével

A JBoss Data Virtualization termék egy olyan adatintegrációs megoldás, ami egyszerű, egységes és valós idejű adathozzáférést biztosít a különféle önálló és elzárt forrásokban tárolt adatokhoz a felhasználók és alkalmazások széles köre számára. A JBoss Data Virtualization lefedi a legkülönbözőbb szétszórt adatforrásokat, legyen szó különféle adatbázisokról, XML állományokról vagy éppen olyan bidgata megoldásról mint a Hadoop. Az átfogó platform adat-életciklus kezelést tesz lehetővé, amelyek olyan funkciókat biztosítanak, mint:

  • Kapcsolódás: a különféle heterogén adatforrásokhoz való hozzáférés különféle hozzáférési módszerek és tárolási módszerek segítségével és használatával
  • Létrehozás: Egyszerű, újrahasznosítható, “üzletbarát” adatmodellek és virtuális adatképek létrehozása a különféle forrásokból hozzéférhető adatok felhasználásával, transzformációjával
  • Felhasználás: Az integrált és egységesített adatok szabványos nyíltinterfészeken keresztül történő rendelkezésre bocsátása különféle felhasználók és külső alkalmazások számára

A JBoss Data Virtualization elfedi a felhasználók elől a különféle adatforrásokhoz történő módszerek és mechanizmusok komplexitását így azok a végeredményre, a szoftveren keresztül elérhető adatok minél teljesebb felhasználására koncentrálhatnak.

Az IT elképzeléseinek agilis megvalósítása

A JBoss Data Virtualization nagyszerűsége éppen a jó értelembe vett egyszeűségében, letisztultságában rejlik, használatával a felhasználók akkor és úgy férhetnek hozzá számukra fontos, meghatározó adatokhoz, információkhoz amikor és ahogy az a legalkalmasabb, amikor arra valóban szükségük van. Ez a képesség teszi a megoldást az üzleti szereplők számára is kiemelten fontossá, hiszen azon túl, hogy segítségével az üzlet számára kritikus információkhoz férhetnek hozzá az elvárások, igények változását is gyorsan és pontosan le lehet követni. A JBoss Data Virtualization ezen túlmenően a fejlesztők számára is egyzserűséget biztosít, így az IT elképzeléseit, elvárásait a gyakorlatban is maximálisan, a lehető legnagyobb rugalmassággal képes kiszolgálni.

Önkiszolgáló üzleti intelligencia (BI): A virtuális, újrahasznosítható adatmodell az adatok “üzletbarát” ábrázolását valósítja meg, ezáltal lehetővé teszi, hogy a felhasználók az adatmodellek, tárolási módszerek, hozzáférések komplexitásának ismerete nélkül természetes módon használhassák az így elkőállított adatokat. Végső soron a JBoss Data Virtualization használatávak az üzleti felhasználók számára olyan üzletileg fontos és kritikus virtuális adatképeket lehet előállítani, ahol a műszaki komplexitást felváltja a személyre szabhatóság, az önkiszolgáló konfigurálás.

Egységes 360° nézet: A virtuális adatmodell használatával az üzleti adatok átfogó, teljes, valós idejű képe jön létre, ami kiterjedhet az úgynevezett hiteles vagy mester-adatokra éppúgy, mint a tranzakcionális jellegű adatok vagy éppen a naplóinformációk stb. Ezáltal a vállalatnál keletkező valamennyi adathoz teljeskörű hozzáférés teremthető meg.

Agilis, szolgáltatás orientált (SOA) alapú adatszolgáltatások: Az adatvirtualizációs réget adat-szolgáltatás funkciókat (réteget) biztosít a SOA alkalmazások számára. A JBoss Data Virtualization használatával leegyszerűsíthető és felgyorsítható azon alkalmazások fejlesztése, amelyek az adatok használatára épülnek, hiszen ezen alkalmazások esetén a szoftver jelentette absztarkció a valós problémák megoldására irányítja a figyelmet ahelyett, hogy a (szoftver által hatékonyan elfedett) műszaki részletekkel kellene foglalkozni. A JBoss Data Virtualization az általa biztosított szolgáltatásokon keresztül natív módon biztosítja a SOA alapú szoftverek adatforrásokhoz való hozzáférését, legyen szó a legkülönfélébb fizikiai adatforrásokról vagy konszolidált és integrált adatképekről.

Az információ feletti kontroll: A JBoss Data Virtualization által megvalósított adatvirtualizációs réteg felfogható egyfajta biztonsági elemként is, hiszen speciális tűzfal jellegű működést valósít meg. Központi, jól szabályozott adathozzáférés valósítható meg a segítségével és a valós idejű virtuális adatkép koncepciója szükségtelenné teszi az adatok fizikai másolatát, ezzel is növelve a teljes rendszer biztonságát.

BigData és Cloud Data integráció: Ugyancsak a virtuális adatmodell koncepciónak köszönhetően a JBoss Data Virtualization használatával természetes módon integrálható egy egységes nézetbe (adatszerkezetbe) a legkülönfélébb forrásban elérhető adat, legyen szó a vállalatok esetében egyre népszerűbbé és meghatározóvá váló felhő alapú rendszerekről (illetve az azokban tárolt adatokról) vagy éppen a BigData megoldásokról.

Az itt felsorolt termékekről további részleteket, illetve árazási információkat a sales@ulx.hu email címen és/vagy a +36 1 450 0921-es telefonon keresztül kaphat.